Görüntülenme: 538149
Hadislerde Kurban
2009/11/19 2:27
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Ebu Said Hudri (r.a.)şöyle anlatır: 
Hz. Peygamber (a.s.), Kurban ve Ramazan Bayramı günlerinde namaz için namazgâha giderdi. Orada önce namaza başlardı. Namazı kıldırıp selam verince cemaat, namaz kıldığı yerde otururken ayağa kalkar ve cemaata dönerdi. Şayet bir müfreze gönderme durumu veya kendisinin bir başka şeye ihtiyacı varsa bundan bahseder, gereğinin yapılmasını emrederdi. Hutbesinde: "Sadaka veriniz, sadaka veriniz, sadaka veriniz" buyururdu. En çok sadaka verenler ise kadınlar olurdu. Daha sonra namazgâhtan ayrılırdı.


Ebu Said Hudri (r.a.)anlatıyor: 
Hz. Peygamber'in (a.s.) şöyle buyurduğunu işittim: "İki günde oruç tutmak sahih olmaz: Kurban Bayramı günü ile Ramazan Bayramı günü."


Cundub b. Sufyan (r.a.)şöyle rivayet etmiştir: 
Kurban bayramı günü Hz. Peygamber (a.s.) ile beraber hazır bulundum. Namazı kıldı, namazı bitirip de selam verince, namaz bitmeden önce kesilmiş olan bazı kurban etleri ile karşılaştı. Bunun üzerine: "Kim namazdan önce kurbanını kestiyse onun yerine bir kurban daha kessin. Kim kesmemiş ise besmele ile kessin" buyurdu.


Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir:
Dayım Ebu Bürde kurbanını namazdan evvel kesti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.): "Senin bu koyunun yalnız et içindir" buyurdu. Ebu Burde: "Ey Allah'ın Resulü! Bende bir keçi oğlağı var" dedi. Hz. Peygamber: "Onu kurban et. Fakat senden başkasına yaramaz" buyurdu. Sonra da şunları ilâve etti: "Her kim namazdan evvel keserse ancak kendi nefsi için kesmiş olur. Her kim namazdan sonra keserse kurbanı tamam olmuş ve Müslümanların sünnetine uymuş olur."


Enes (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: 
Hz. Peygamber (a.s.) aklı karalı alaca ve boynuzlu iki koç kurban etti ve bunları kendi eliyle kesti. Keserken de ayağını onların yanlarına basıp besmele çekti ve tekbir getirdi.


Ali b.Ebu Talib'in (r.a.) rivayet ettiğine göre:

Ebu Ubeyd şöyle anlatmaktadır.Bayramda Ali b. Ebu Talip ile birlikte bulundum.Ali namazı kıldırdı ve hutbede: " Hz.Peygamber (a.s) kurbanlarımızın etlerini (bekleterek) üç geceden sonra yemeyi bize yasakladı" dedi.


 

 

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/11/20 0:40
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Allah'ın kitabını okumak ve ders yaparak onu mutaala maksadıyla Allah'ın evlerinden birinde veya başka bir yerde bir araya gelen cemaate, muhakkak ki, Allah gönül huzuru verir. Onları rahmet ve lütfuna boğar. Melekler onların etrafını sarar ve Allah onları -Mele-i 'Âlâda- yanında bulunanların huzurunda överek anar.

"Tirmizi, İlm 2"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/06 1:01
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen (dünyevi şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir.

"Tirmizi, Da'avat 112"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/08 0:38
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
"Allah celle şânühü mahlukâtın olmasına hükmettiği zaman -Müslim'in rivâyetinde: "Allah mahlükâtı yarattığı zaman"- yanında bulunan, Arş'ın gerisindeki bir kitaba şunu yazdı: "Muhakkak ki rahmetim gazabıma galebe çalmıştır."

"Buhari, Tevhid 15"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/09 0:52
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!

"Buhari"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/09 23:38
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.

"Buhari, Edeb 12"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/11 1:47
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediğinin mislini tekrar edin.


"Buhari, Ezan 7"
YEMEK YEDİRMEK, SELAMI YAYMAK VE GECE NAMAZI KILMAK
Ebu Hureyre(ra) şöyle anlatır:" Rasulullah(sav)'e :" Ya Rasulellah Seni gördüğümde gönlüm hoşlanır, gözüm aydınlanır, bana herşeyden haber ver" dedim. O da :" Herşey sudan yaratıldı" buyurdu. Ben:" Bana öyle birşey bildir ki onu yaptığımda cennete gireyim. " Şöyle buyurdu:" Yemek yedir, selamı yay, akrabayı ziyaret et, insanlar uyurken gece namazını kıl;cennete güvenle girersin. " (Müsned, İbn-i Hibban).
Ebu Malik el-Eşari(ra) Rasulullah(sav)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:" Cennette dışından içi, içinden de dışı görünen bir oda vardır ki Allah onu;yemek yediren, selamı yayan ve insanlar uyurken gece namazı kılan kimseler için hazırlamıştır. " (ibn-i Hibban).
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/12 2:46
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!

"Tirmizi, Zühd 35"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/13 1:52
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Fukaralar, cennete zenginlerden beşyüz yıl önce girerler. Bu (Allah'ın indinde) yarım gündür.

"Tirmizi, Zühd 37"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/14 1:52
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ey Allah'ın Resulü dedim, "ben bir adama uğrasam, o beni ağırlamasa, sonra o bana uğrasa ben ona yaptığını yapayım mı?" "Hayır" dedi, "sen onu ağırla!" Bir gün Resulullah (sav) beni eskimiş bir elbise içerisinde görmüştü. "Senin malın yok mu (da böyle giyiniyorsun)?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, [sığır, at, köle] her maldan verdi!" dedim. "öyleyse" buyurdular, "üzerinde görülmelidir!"

"Tirmizi, Birr 63"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/16 0:55
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Bir adam, nefsinin hoşuna giden bir takım elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürüme sırasında kibre düşmüştü ki, birden yere battı. Kıyamet kopuncaya kadar orada zorlukla batmaya devam edecek.

"Müslim, Libas 49"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/17 2:01
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kim bir cemaate misafir olur ve fakat misafir, (ağırlanmaktan) mahrum kalırsa -ona yardım, her müslüman üzerine hak (bir vazife) olması hasebiyle- bir gecelik (ağırlanma) masrafını o cemaatin ekininden ve malından alır.

"Ebu Davud, Etime 5"

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/18 1:17
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kişi kendisini (halktan büyük görüp) uzak tuta tuta cebbarlar arasına kaydedilir de onların başına gelen musibete duçar olur.

"Tirmizi, Birr 61"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/19 0:27
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
"Ben sizin görmediğinizi görür, işitmediğinizi işitirim. Nitekim sema uğuldadı, uğuldamak da ona hak oldu. Semada dört parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur, her tarafta Allah'a secde için alnını koymuş bir melek vardır. Allah'a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az güler, çok ağlardınız, yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz, yollara, çöllere dökülür, (belanızı defetmesi için) Allah'a yalvar yakar olurdunuz.

Tirmizi, Zühd 9"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/20 0:24
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ey ademoğlu! Eğer fazla malını Allah yolunda harcarsan bu senin için daha hayırlıdır. Kendine saklarsan senin için zararlıdır. Kefaf (yeterli miktar) sebebiyle levm edilmezsin. (Harcamaya), bakımları üzerinde olanlardan başla. Üstteki el (yani veren), alttaki elden (yani alandan) daha hayırlıdır.

"Müslim, Zekat 97"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/21 1:26
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı (atışlarınıza) hedef ittihaz etmeyin.

"Müslim, Sayd 58"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/22 0:36
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Kıyamet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Karnındaki barsakları dışarı çıkar. Onları, eşeğin değirmen taşını dönderdigi gibi dönderir. Derken, cehennem ahalisi etrafında toplanır ve: "Ey fülan, sen dünyada iken (bize) ma'rufu emderip, münkerden nehyetmiyor muydun?" derler. O: "Evet, ma'rufu emrederdim ama kendim yapmazdım, münkeri yasaklardım ama kendim yapardım" diye cevap verir.

"Müslim, Zühd 61"
Bu mesaj, citizen tarafından, 22.12.2009 00:38:04 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/23 0:31
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Kıyamet gününde, Allah nazarında en kötü olanlardan bir kısmını da iki yüzlülerin teşkil ettiğini göreceksiniz. Bunlar bazılarına bir yüzle, diğer bazılarına da başka bir yüzle giden insanlardır.

"Buhari, Edeb 52"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/24 2:04
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

İnsanlara karışıp onların ezalarına katlanan müslüman, onlara karışmayıp, ezalarına katlanmayandan hayırlıdır.

"Tirmizi, Kıyamet 56"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/26 3:15
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın

"Müslim, Büyu 9"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/27 1:34
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Bir müslümana, kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir. Yani, bunlar karşılaşırlar da her biri diğerinden yüz çevirir. Bu ikisinden hayırlı olanı, birinci olarak selam verendir.

"Buhari, Edeb 62, İsti'zan 9; Müslim, Birr 25"

Bu mesaj, citizen tarafından, 27.12.2009 01:35:37 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/27 16:37
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Seninle münasebetini kesmiş olan akrabanı ziyaret et. Sana kötülük edene iyilik et. Aleyhine bile olsa doğruyu söyle(mekten çekinme).
"Muhtaru'l - Ehadis"
Bu mesaj, citizen tarafından, 27.12.2009 16:39:06 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/29 0:57
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Resulullah (sav) yarın için hiçbir şey biriktirmezdi.

"Hz. Enes (R.A), Tirmizi, Zühd 38"

Bu mesaj, citizen tarafından, 29.12.2009 00:58:09 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/30 0:35
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Size oruç, namaz ve sadakanın derecesinden daha üstün olan şeyi haber vermeyeyim mi?" "Evet (Ey Allah'ın resulü, söyleyin!)" dediler. "İnsanların arasını düzeltmektir. Çünkü insanların arasındaki bozukluk (dini) kazır.

"Ebu Davud, Edeb 58, (4919); Tirmizi, Kıyamet 57"

Bu mesaj, citizen tarafından, 30.12.2009 00:35:59 itibariyle düzenlenmiştir.

 TÖVBE HUSUSUNDA 

Ebû Mûsâ Abdullah İbni Kays el-Eş'arî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Allah Teâlâ gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüzün elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider."

(Müslim, Tevbe 31)

Bu mesaj, m1gin tarafından, 30.12.2009 12:29:14 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/12/31 0:57
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur.

"Ebu Davud, 2511"

Bu mesaj, citizen tarafından, 31.12.2009 00:58:42 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/01 2:28
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Sizden birisi namaz kıldığında hakikatte Rabbiyle konuşmaktadır. Öyleyse nasıl konuştuğuna dikkat etsin.

"Hakim, Mustedrek 1/336"

Bu mesaj, citizen tarafından, 01.01.2010 02:29:32 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/02 1:07
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kim Allah Teala hazretlerinin rızası için bir derece tevazu izhar eder (alçak gönüllü) olursa, Allah, onu bu sebeple, bir derece yükseltir. Kim de Allah'a bir derece kibirde bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır, böylece onu esfel-i safiline (aşağıların aşağısına) atar.

"Kütüb-i Sitte, 7235"

Bu mesaj, citizen tarafından, 02.01.2010 01:08:21 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/03 2:49
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ümmetimin kıyâmet gününde dünyada aldıkları abdest eserlerinden yüzleri, elleri ve ayakları nûrlu yani parlak insanlar olarak çağırılırlar. O halde içinizden bu parlaklığı daha ziyâde uzatmağa kimin gücü yeterse yapsın.

"Buhari"

Bu mesaj, citizen tarafından, 03.01.2010 02:50:41 itibariyle düzenlenmiştir.
Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: bedavacanlimac1, bettinglogin1, yasalbahis1, canlicasino1, guvenlibahisler,
Son Oturumlar: