Görüntülenme: 509343
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/04 1:13
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Resulullah (sav)'a bir adam kebairden sormuştu, şöyle cevap verdiler: "Onlar dokuzdur!" buyurdular ve saydılar: "Şirk, sihir, insan öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, namuslu kadınlara iftirada bulunmak, anne ve babaya haksızlık, kıbleniz olan Beytu'l-Haram (da masiyet işlemey)i sağlığınız ve ölümünüzde helal addetmek.

"Ebu Davud, Vesaya 10"

Bu mesaj, citizen tarafından, 04.01.2010 01:14:18 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/05 0:22
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın. 

"Müslim, Birr 146"

Bu mesaj, citizen tarafından, 05.01.2010 00:23:14 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/06 2:07
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız

"Nesâi, Zekat 66"

Bu mesaj, citizen tarafından, 06.01.2010 02:08:29 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/07 3:00
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümid ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar.

"Tirmizi, Cenaiz 11"

 

Bu mesaj, citizen tarafından, 07.01.2010 03:01:23 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/08 0:30
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez; onu tehlikeye atmaz;

"Müslim, Birr 58"

Bu mesaj, citizen tarafından, 08.01.2010 00:31:27 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/09 0:51
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
 Biriniz sırtüstü uzanıp, sonra da ayak ayak üstüne atmasın.

 "Müslim, Libas 74" 

Bu mesaj, citizen tarafından, 09.01.2010 00:51:55 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/10 0:16
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
 Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim!" buyurdular ve şehadet parmağıyla orta parmağını yanyana gösterdiler.

"Buhari, Rikak 39"

Bu mesaj, citizen tarafından, 10.01.2010 00:17:20 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/12 1:13
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
 Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksenbin hizmetçisi, yetmişiki zevcesi vardır. Onun için inciden, zebercedden ve yakuttan bir çadır kurulur. Bu çadır, Câbiye'den San'a'ya kadar uzanan bir büyüklüktedir.
"Tirmizi,Cennet 23"
Bu mesaj, citizen tarafından, 12.01.2010 01:15:10 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/13 1:29
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
 İki göz vardır, onlara ateş değemez: Allah için ağlayan göz ile Allah yolunda uyanık sabahlayan göz.

"Tirmizi, Fedailu'l-Cihad 7"

Bu mesaj, citizen tarafından, 13.01.2010 01:30:49 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/14 1:05
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kim korkarsa akşam karanlığında yol alır. Kim akşam karanlığında yol alırsa hedefine varır. Haberiniz olsun Allah ın malı pahalıdır, haberiniz olsun Allah'ın malı cennettir.

"Tirmizi, Kıyamet 19" 

Bu mesaj, citizen tarafından, 14.01.2010 01:05:54 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/15 2:00
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem (as) o gün yaratılmış, o gün cennete konulmuş, o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de ancak Cuma gününde kopacaktır.

"Müslim, Cum'a 5"

Bu mesaj, citizen tarafından, 15.01.2010 02:00:50 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/16 0:04
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Öyle bir zaman gelir ki, kişi sabah mü'min olarak kalkar, akşama kafir olarak ulaşır. Ancak Allah'ın iman ve tevhid ilmiyle kendilerini ihya ettiği kimseler, bu durumun dışındadır.

"Darimi 1.97"

Bu mesaj, citizen tarafından, 16.01.2010 00:05:10 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/17 0:45
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
İnsana ölüm hazır olduğunda, onu Hak'dan alıkoyan ve terkettiği herşey derlenip toplanır, iki gözünün önüne getirilir. İşte o anda o insan şöyle der: "Ya Rabbi beni geri döndür. Umulur ki terkettiğim salih amelleri yapayım" 

"Hz. Cabir (r.a.)"

Bu mesaj, citizen tarafından, 17.01.2010 00:47:15 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/19 1:58
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Biriniz dua ederken, Allah'u Teala'ya hamd'u sena ederek başlasın, sonra Rasulullah (S.A.V.)'e salat okusun, sonrada dileğini istesin.

"Tirmizi, Da'avat 66 - Ebu Davud, Salat 358"

Bu mesaj, citizen tarafından, 19.01.2010 01:59:33 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/22 1:53
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ümmetimden veya yahudilerden ve hıristiyanlardan her kim beni işitir de bana iman etmezse cennet'e giremez.

"Müsned-i Ahmed"

Bu mesaj, citizen tarafından, 22.01.2010 01:54:26 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/23 1:13
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ey Arz, benim de senin de Rabbimiz Allah'tır. Senin de, sende bulunanlarında, sende yaratılmış olanlarında, senin üzerinde yürüyenlerinde şerrinden Allah'a sığınırım. Arslanın, iri yılanın, yılanın, akrebin ve beldede kamet edenlerin, iblisin ve iblis neslinin şerrinden de Allah'a sığınırım. (Peygamber Efendimizin gece okuduğu dua)

"Ebu Davud, Cihad 80"

Bu mesaj, citizen tarafından, 23.01.2010 01:14:35 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/24 0:09
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Sizden birisi ölüm halinde olan birisinin yanında oturduğu zaman, onu şehadet getirmeye zorlamasın. Zira o kimse, şehadeti lisanı ile söylüyor, eli veya gözü ile işaret ediyor, yahutta kalbi ile söylüyor olabilir. 

"Hz. Enes (r.a.)"

Bu mesaj, citizen tarafından, 24.01.2010 00:09:52 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/24 19:41
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ey iman edenler Allah'ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın, hududu da aşmayın. Doğrusu Allah, aşırı gidenleri sevmez. Allah'ın size verdiği rızıktan temiz ve helal olarak yiyin. İnandığınız Allah'dan sakının.

"Tirmizi"

Bu mesaj, citizen tarafından, 24.01.2010 19:43:42 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/27 1:14
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Size bir ziyaretçi geldiğinde ona ikramda bulununuz

"Hz. Enes (r.a.)" 

Bu mesaj, citizen tarafından, 27.01.2010 01:14:49 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/28 1:36
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kıyamet günü, Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman her vefasız için, onu tanıtan bir bayrak dikilir ve: "Bu falan (oğlu falanın) vefasızlığıdır" denilir.

"Buhari, Edeb, 99"

Bu mesaj, citizen tarafından, 28.01.2010 01:37:00 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/29 0:56
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Her kim Allah'ın rızasını nazara almadan insanların gönlünü kazanmak için iş yaparsa, Allah da onu insanların eline bırakır. Böylece felakete sürüklenir.

"Tirmizi, Zühd 65"

Bu mesaj, citizen tarafından, 29.01.2010 00:57:51 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/29 23:53
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

En hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretenlerinizdir. 

"Ebu Davud, Vitr 14"

Bu mesaj, citizen tarafından, 29.01.2010 23:54:07 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/01/31 0:57
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

"Allah'ı zikretmek elbet en büyüktür (Ankebut, 45)" mealindeki ayet hakkında şunu söyledi: "Kulun Allahu Teala'yı diliyle zikretmesi büyük (bir ibadet)tir. Onu zikretmesi, herhangi bir günaha yaklaşınca O'ndan korkarak terketmesi, günah işler olduğu halde diliyle zikretmesinden, daha büyüktür. 

"Rezin"

Bu mesaj, citizen tarafından, 31.01.2010 00:59:02 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/02/01 0:10
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Allah'ım Aczden, tembellikden, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Keza kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesindende sana sığınırım. 

"Buhari, Da'avat 38"

Bu mesaj, citizen tarafından, 01.02.2010 00:11:34 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/02/01 23:10
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

"Dua ibadetin tâ kendisidir.

 "Dua ibadetin tâ kendisidir." 

 

 

 

  "Dua ibadetin tâ kendisidir."
 "Ebû Davud"

 

               

 

Bu mesaj, citizen tarafından, 01.02.2010 23:12:11 itibariyle düzenlenmiştir.
O'nun Dilinden Her Güne Bir Dua
2010/02/03 2:22
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki : 

"Dua ibadetin tâ kendisidir.

 "Dua ibadetin tâ kendisidir." 

 

 

 

  
  Allah'ım, Senden hidayet ve doğruluk isterim.
                              "Müslim"

Bu mesaj, citizen tarafından, 03.02.2010 02:23:39 itibariyle düzenlenmiştir.
O'nun Dilinden Her Güne Bir Dua
2010/02/04 1:06
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

    Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

    Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik       isterim.                                             "Müslim" 

Bu mesaj, citizen tarafından, 04.02.2010 01:07:17 itibariyle düzenlenmiştir.
O'nun Dilinden Her Güne Bir Dua
2010/02/05 1:15
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi taatine çevir.
 "Müslim"

Bu mesaj, citizen tarafından, 05.02.2010 01:16:33 itibariyle düzenlenmiştir.
O'nun Dilinden Her Güne Bir Dua
2010/02/06 0:34
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :  
Allah'ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.
"Tirmizî"

Arkadaslar, ben malesef 24.1. den itibaren yazilan Hadisi serif-i okuyamiyorum. Yani karelerin icinde bende yazi yok.

citizen abla zahmetlerde bulunuyor ve bizimle paylasiyor bu degerli hadisleri.

Eger sizlerde okuyamiyorsaniz, okuyamiyanlar citizen ablayi uyarsin,

yok okuyabiliyorsaniz, okuyanlar beni uyarsin,

okuyanlar okumak isteyipte okuyamiyanlara yazsin bi zahmet.

Bu güzel hadisler zincirini bölmek istemezdim...

 

Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: didoli, zirve, mbs27, leydi, enverk.24,
Son Oturumlar: