Görüntülenme: 85515
Kandiliniz Mübarek Olsun...
2009/06/25 10:09
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 5,5 (1 oy)

Receb Ayı ve Regaib Gecesi ile İlgili Hadis-i Şerifler:

• Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]

• Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

• Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Yala]

• Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir]

• İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: “Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O’nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O’nu hiç oruç tutmayacak zannederdik.” buyurmuştur. (Müslim)

• Muhakkak zaman, Allah’ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye’l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır." (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9)

• "Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/423)

• Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( r.a. )'dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: "Allahım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

• Receb’in ilk cuma gecesini ihya edene, Allahü teâlâ, kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder. Yalnız, 7 kimsenin duasını kabul etmez: Faizci, Müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livata ve zina eden, beş vakit namazı kılmayan. [Bu günahlardan vazgeçmedikçe, duaları kabul olmaz.] [Saadet-i Ebediyye]

• Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. [Taberânî]

• Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip “Ya Rabbi onu mağfiret et” derler. [Ebû Muhammed]

• Receb ayında yapılan dua kabul edilir, günahlar affedilir. Bu ayda günah işleyenin cezası da kat kat olur. Hz. Hüseyin ( r.a) anlatır:
“Kâbe’yi tavaf ederken, yanık sesle Allahü teâlâya dua eden bir kimsenin sesini işittik. Babam bunu çağırmamı emretti. Güzel yüzlü, temiz bir kimseydi. Ancak sağ tarafı felç olmuş, kurumuş, hareketsiz idi. Ona, “Sen kimsin, durumun ne böyle?” dedim. O kimse dedi ki:
“Adım Menazil... Ben çalgı çalmak, şarkı söylemekle şöhret salmış, Arabistan’ın ünlülerinden bir gençtim. Hep nefsin arzuları peşinde koştum. Receb ve Şaban aylarında bile, bu günahlara devam ederdim. Salih babam, beni bu günahlardan kurtarmaya çalıştı. Bana, “Allahü Teâlânın azabı şiddetlidir, bir anda kahredebilir. Kötü arkadaşlardan vazgeç, bu kötü işleri bırak! Melekler ve bu aylar senden şikâyet ediyorlar” dedi. Nasihate hiç tahammülüm yoktu. Babamın üzerine yürüyüp, döverek susturdum. Üzüntülü ve kırık kalble, “Bu aylarda oruç tutup, geceleri ibadet ediyorum. Beytullah’a gidip şerrinden korunmak için, Allahü teâlâdan yardım dileyeceğim” dedi. Bir hafta oruç tutup, Kâbe’ye giderek, “Ey Rabbim, mazlumların âhını yerde bırakmazsın. Bu ayda, bu mübarek yerlerde yapılan duaları red etmezsin. Hakkımı oğlumdan al, onu felç et!” diye dua etti. Henüz duası bitmeden sağ tarafım felç oldu. Beni gören, “Baba bedduasına uğramış kişi” derdi.”
Hz. Hüseyin, “Baban bu hâline ne dedi?” buyurdu. O genç, “Babamdan özür diledim. Onun da babalık şefkati galip gelerek beni bağışladı. Beddua ettiği yerde, bu sefer şifa bulmam için hayır dua etmek üzere deve ile gelirken, devenin ürkmesi ile babam düşüp öldü. Şimdi çaresizim.” diyor. Hz. Ali bu felçli gence dua ediyor, Receb’de yaptığı bu dua bereketiyle de Hak teâlâ ona şifa ihsan ediyor. 
 

Yanıt: Kandiliniz Mübarek Olsun...
2009/06/25 10:34
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Tesekkurler sayin Isik.

Bende sitemizin degerli uyelerinin ve tum islam aleminin Regaip kandillerini kutlar, uc aylarin manevi hayatimiza bir bahar esintisi getirmesini yuce Allah'tan niyaz ederim.

Tum islam alemi icin ve kendimiz icin diger uyelerimiz icin dua edelim kardeslerim.

Bu mesaj, Itri tarafından, 25.06.2009 10:35:57 itibariyle düzenlenmiştir.

Ey dünyamın sahibi!
Sensiz bir hayat boş; sensiz bir düşünce yalan...
Ey rahmeti göremediklerime ve bilemediklerime ulaşan!
Sensiz olanlar benden beri olsun.
Seni bilmeyenlerin tüm hüznü bende olsun.
Ey üstümde hiçbir şey olmadan topraktan kalkacağım günün sahibi!
O gün, beni tebessüm ederek kalkanlardan eyle; ne olur!
Rasulünün sancağında dinlenmeme izin ver.
Sıramı beklerken hüzne boğma beni.
Ey secdemin muhatabı!
Ey gerçek yardım edenim!
Eğilişlerimdeki ürkekliği bağışla
Yere sürten yüzümü süründürme.
Ey yolumu belirleyenim!
Senin yardımına muhtacım, Sana muhtacım, Sana açım.
Yoluna al beni, Yolunda al beni
Ellerim üşüyor işte, Titriyorum...
Senden istiyorum, Yalnız Senden…
Ey başucu kitabımın sahibi!
Ne olur ilet beni, Yüzleri parlayanların yoluna,
Hüsrana uğrayanların değil...

Bizleri Receb’e, Şaban’a ulaştıran Rabbimiz.. Şükürler Olsun!
Receb’e, Şaban’a ulaştırdığın gibi Ramazan’a, hayırlısıyla bayrama da ulaştır!
Sen ki; Günlerin, Ayların, Yılların Rabbisin!
Zamanın, Mekânın, Hayatın ve Ölümün Rabbi…
Arzın ve Semavatın, İnsanların, İnsanlığın Rabbisin!

Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun..
Dua ile.. Dualarda buluşmak ümidi ile..

Kandiliniz Mübarek Olsun...
2009/08/05 8:48
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 

Kandillerdeki ve tüm ömrünüzdeki amellerinizin ahirette yolunuza kandil olarak gelip, yön göstermesi, yol açması, karanlıkta bırakmaması ümidiyle dualarınızı istirham ediyor, hayırlı kandiller diliyorum…


BİR HADÎS
Rahmet timsâli olan Efendimiz (asm) buyurdular ki: “Şa‘bân’ın on beşi (on dördü on beşe bağlayan) gecesi geldiğinde o geceyi ihyâ edin. Gündüzünü de oruçla geçirin. Çünki Allah, o gece güneş batması yaklaşınca, dünya semâsına tecellî edip şöyle der: ‘İstiğfâr eden yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, gelsin rızıklandırayım. Hasta olan yok mu, gelsin sıhhate kavuşturayım. Bir isteği olan gelsin, ona isteğini vereyim.’ Tâ sabah oluncaya kadar bu hâl böyle devam eder.” Râmûzü’l-Ehâdîs

BU GECE
Şa‘bân ayının yarısındaki bu mübârek geceye: “Mübârek, Berâet, Sâk (berâet, ferman), Rahmet” isimleri verilmiştir. Bu geceyi elden geldiği kadar Kur’ân-ı Kerîm okuyarak, istiğfâr ve salavâtla meşgul olarak, varsa kazâ namazlarımızı kılarak geçirmek pek büyük bir kârdır. “Berâet” Gecesine hâs beş haslet vardır:
1. Her mühim iş, o gece tefrîk edilir
2. O geceki ibâdetin fazîleti büyüktür
3. Rahmet-i İlâhiye feyezân eder
4. Mağfiret gecesidir
5. O gece Resûlullah’a (asm) şefâat hakkının tamamı verilmiştir. Râzî
MEVLÂNÂ’DAN“Allah aşkı için çalış, Allah aşkı için hizmette bulun; halkın kabûl etmesi veya reddetmesi ile senin ne işin var? Bu fânî dünya pazarında sana bol bol kazandıracak bir müşteri olarak Allah kâfî değil mi? Allah’dan alacağın karşısında insanların verebilecekleri ne ki!.. O halde gözünü ve gönlünü insanlardan gelecek teşekkürlere değil, Allah’dan gelecek mazhariyete döndür!..”
 

Kadir Geceniz Mübarek Olsun...
2009/09/15 16:31
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Kadir Gecesinde Okunacak Dua

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
(Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

KADİR NE DEMEKTİR?

Kadir kelimesi sözlükte; güç, kuvvet, şeref, azamet ve iktidar sahibi anlamına gelmektedir. Bu kelime Allah Teâlanın güzel isimlerinden biridir. Allah’u Teâla mutlak güç ve kuvvet sahibidir. İstediğini istediği zaman, istediği şekilde yapar ve yaptırır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de “Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.” buyurulmaktadır. Bakara Suresi, 20.

KADİR GECESİ NE ZAMANDIR?

Peygamberimiz (s.a.v.) den Ramazanın son on günü içindeki tek rakamlı gecelerden herhangi birinin Kadir Gecesi olduğuna dair hadisler nakledilmiştir.

(Buhari, Leyletü’l Kadir B.3); (Müslim, Sıyam, 307)

Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilmekte ve bu gecede ihya edilmeye çalışılmaktadır.
 

Elveda Ey Şehr-i Ramazan
2009/09/15 20:43
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 7,5 (1 oy)

Image Hosted by ImageShack.us
 

Hüzünle birlikte elveda demek zamanı geldi çattı “Ey Mübarek Kur’an ayı, Saimlere gufran ayı, Müminlere ihsan ayı, Şehri Mübarek elveda!
Gündüzlerin rahmet idi, Gecelerin nimet idi, Âşıklara vuslat idi, Şehri Mübarek elveda!
Hakkıyla kadrin bilmedik, Pek çok kusurlar eyledik, Nâdim olup tövbe ettik, Şehri Mübarek elveda...

Mübarek Kadir gecenizin hayırlara vesile olması temennisi ile dualarda buluşalım...

Kadir geceniz mübarek olsun
2009/09/15 23:50
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

---------------------------------------------
Fİ’LEYLETÜ’L-KADR
 

Rasulüllah(s.a.v) ashabına İsrailoğullarından dört kimseyi anlattı. Bunlar seksen sene ibadet etmişler ve Allah’a biran olsun asi gelmemişler. Öyle ki onları ardından Eyyub, Zekeriya, Hızkıyl, Yuşa b. Nuh Peygamberleri dahi anlatmışlardır. Rasulüllah da onları anlattıkça sahabe-i Kiramı hayrete düşürdü. Bunun ardından Cibril Emin geldi ve şöyle dedi:
—Ya Rasulüllah! Sen ve ashabın anlatılan sekiz kimsenin ibadetine hayret etmiş
durumdasınız. Oysa Allah ondan daha hayırlısını bildiren bir sure yolladı, bu sürenin adı fi’leyletü’l kadr’dır. Nitekim ayeti celile okunduktan sonra Rasulüllah(s.a.v) çok sevindi.
Yahya b. Nüceyh anlatıyor:
İsrail oğullarından biri silah kuşandı, tam bin ay Allah yolunda savaştı. Bu durumu Habibi
Kibriya ashabına anlattı, yine hayretle dinlediler. O kimsenin adı Abid Şem’un idi. Ashabı Kiram:
—Ya Rasulüllah! Demek ki geçmişte uzun ömürlü ümmetlerden bir adam Allah için bin ay (Seksen küsur sene) savaş yapabiliyormuş. Biz bütün ömrümüzü sebil etsek bu adamın sevabına erişemeyiz dediler.
Bunun üzerine Allah Rasulü gelen vahyi okudu:
Yüce Mevla’mız; Şüphesiz, Onu(Kur’anı) indirdik biz.. Kadir gecesinde.. Sana bildirecek var mı, Kadir gecesinin ne olduğunu? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için dururlar. Selamdır, esenliktir. O gece, ta fecrin doğuşuna kadar(Kadr,1–5) mealindeki Kadir suresi nazil oldu.
Allahü Teala; İnna enzelnahü fi’leyleti’l kadr(Kur’anı kadir gecesinde indirdik) derken; Kur’anın levh-ü mahfuzdan yazıcı meleklere indirip Ümmet-i Muhammed döneminde parça parça yirmiüç senede Rasulüllah’a indirdiği manasınadır.
Ve ma edrake ma leyletü’l kadr (Kadir gecesinin nasıl olduğunu sana nasıl anlatmalı ki?) beyanıyla da Allah bu gecenin hayırlara vesile niteliğinde uğurlu bir gece olduğunu vurgulamak istiyor, yani hüküm gecesi olduğunu.
Leyletül kadr hayrün min elfi şehr (Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır) beyanıyla kadir gecesinde yapılan bir amelin bin aylık amelden hayırlı olduğuna işaret ediliyor.
Tenezzelül meaiketü verruhu fiha (o gece melekler ve ruh iner) beyanıyla meleklerin gün batışından başlayıp tan yeri ağarıncaya kadar şereflendirdikleri belirtir.
Bi izni rabbihim minkülli emr (Rablerinin emri ile ve hertürlü hayırla) beyanıyla her türlü hayrı ve iyiliği getirirler manasınadır.
Selam-ile de melekler yeryüzündekilere selam verirler anlamınadır.
Rasulüllah(s.a.v); Allah beş gece ihsan eyledi, bunlar:
1-Mucize ve kudret gecesi,
2-Davet ve kabül gecesi,
3- Beraat gecesi,
4-Miraç gecesi,
5- Kadir gecesi diye buyurdular.
Allah(c.c) yine beş şey gizledi:
1-Rızasını taatlarda,
2- Gazabını masiyetlerde,
3- Orta namazı kılınan namazlarda,
4- Kadir gecesini.
Kadir gecesinin alametlerini ise âlimler özetle şöyle izah ederler;
—Kadir gecesi ne soğuk, ne de sıcaktır,
—Köpek uluması duyulmaz,
—Evliya-i kiramda hayret verici şeyler meydana gelir,
—Açık ve rahat gecedir.
Evet, bin aydan hayırlı bir gece. Kelimenin tam anlamıyla hakkında özel ayet inen tek ışık kandilimizdir kadir gecemiz.
Kutsal olarak addettiğimiz zatlar, mekânlar, hatta üç boyutu aşan Miraç ve zamanlar var. Ki, bunlar Allah tarafından bahşedilmiş bizatihi. Kur’anı Muciz’ül Beyan, Fahr-i Kâinat Efendimiz(s.a.v), Arafat, müzdelife, Hacer annemizin Safa ile Merve arasında say yaptığı Tepeler, Mescidi Aksa, Mescid-i Haram, Ravza-i Mutahara gibi mekânlar kutsallarımızdır. Herbiri hatıralarla yüklüdür. Kadir gecesiyle de kutsallarda olduğu gibi varlığımızı, kulluğumuzu hatırlarız. İşte Kadir gecesi, Cuma, Bayram, Haram aylar, duha ve namaz vakitleri gibi zamanlar bizatihi Yüce Mevlamızın zamanlardan ayrı tutulmuş bize bir ikramı. İkramdan da öte iç ferahlatıcı kurtuluşa vesile aydınlık kandilimiz. Hürmette kusur eylememek adına kutsiyete tapınma değil, bilakis kendimize gelmek için herbiri birer fırsat araçlarımız. Sevdiğimizi onun için istemek sünneti seniyyeden şaşmamak kaydıyla, Allah’a ulaştıran her araç mukaddestir, bu böyle biline.


 

BU GECE BENİM İÇİN EN GÜZEL GECELERDEN BİRİSİYDİ VE SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM ARKADAŞRIMLA   GECEYİ BERABER GEÇİRELİM DİYE ÖNCEDEN BİR AYARLAMA YAPTIK AKŞAM YEMEĞİ SONRASI AFYONDA BULUNAN TÜRBE CAMİSİNE GİDİP TERAVİH NAMAZINI KILACAK   BERABERCE ORADA BULUNAN TÜRBELERİ ZİYARET EDİP DUALARIMIZI YAPACAKTIK  DÖRT ARKADAŞTIK YOLA BİR ÇIKTIK BİZİM GRUP ON KİŞİ OLMUŞ  CAMİYE BİR VARDIKKİ ANA BABA GÜNÜ GİRMEK İMKANSIZ NİYETİ ALDIKYA AYAKTA BİLE OLSAK KILACAĞIZ NAMAZIMIZI  .ÜSTÜSTE NAMAZ NASIL KILINIRMIŞ BUGÜN ÖĞRENDİK BİR COŞKUYLA VE BİR O KADAR  DUYGUSAL ANLARLA NAMAZI BİTİRDİK  İMAM EFENDİ NAMAZ BİTİMİNDE ANONS ETTİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN(S.A.V) KABRİNİN TOPRAĞIYLA SAKAL I ŞERİFİNİ  ZİYARETİ İÇİN SIRAYA GİRMEMİZİ SÖYLEDİ BİZE YAKLAŞIK BİR SAAT SONRA SIRA GELDİ  SALAVATLARLA EFENDİMİZİN(S.A.V) TOPRAĞINI KOKLAMAK VE ONUN SAKAL I ŞERİFİNİ GÖRMEĞE NAİL  OLMAK   BAMBAŞKA BİRŞEYDİ TOPRAĞININ KOKUSUNA DOYAMADIM SAKAL I ŞERİFİ ÖYLE NARİN ÖYLE GÜZELDİKİ BAKMAKTAN KENDİMİ ALAMADIM  Kİ SIRA BİTİNCE TEKRAR İÇERİ GİRDİM .BU TAT NEBİLER NEBİSİNİ  ZİYARET ETTİĞİMDE DE AYNIYDI VE BU GECEDE  SANKİ ONU TEKRAR MEKANINDA GÖRÜYORMUŞUM GİBİ OLDU DİLERİM SİZLERDE BİR GÜN EFENDİMİZİ  ZİYARETLE MÜŞERREF OLURSUNUZ  KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN

Kandil Tebriği
2010/02/23 20:53
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Bu sitenin yapılmasına vesile olan mbirgin arkadaşımız başta olmak üzere katılımları ve paylaşımları ile bu siteyi ziynetlendiren tüm arkadaşlarımızın mevlid kandilini tebrik eder hakkımızda hayırlara vesile olmasını Rabbim den niyaz ederim.

 

Fırsattan İstifade
2010/02/24 21:44
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Teşekkürler gunduzalp; eksik olmayınız... 
Bu münasebetle, ben de tüm değerli üyelerin Mevlid Kandilini kutlamak istiyorum. 

İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Mübarek gece
2010/02/25 1:06
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Sitenin müdavimi olarak mübarek Mevlid Kandilinizi kutlamadan edemezdim herhalde :)

Bu gecenin faziletine ulaşmak ümidi ile... 

Kandiliniz Mübarek Olsun...
2010/02/25 14:56
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Bende  kandil tebriğinde bulunan arkadaşlarımın dileklerine katılarak hayırlı kandiller diliyorum...

Yüce Rabbim bizleri sevgili Resulünün şefaatine nail eylesin inşallah...

 

 

"Gelseydin, 
Asr-ı saadet gibi olmasa da, 
Koklanmaya değer güllerimiz vardı; 
Yine Senin ikliminde yetişen... 
Ama Sen gelseydin, 
Dikenler bile gül kokardı Efendim!(a.s.m.) "
 


D.Ali Erzincanlı

 

Gelseydin,
Ve yürüyüp geçseydin önümüzden,
Gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize.
Sevgili!
Hakiki aşıkların sana doğru uçarken
Bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti.
Dünya güzelliğiyle kollarını açarken
Bize düşen el açıp kapında beklemekti.
Sevgili!
Bekliyoruz! ...

:: Dursun Ali ERZİNCANLI::..

Bütün site ahaline Sevgiler...Kandiliniz mübarek olsun

Her zaman gönlümüz dua ile ter_ü taze olsun...

Kandiliniz Mübarek Olsun...
2010/06/17 16:45
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

"ALLAH'IM! RECEP VE ŞABAN AYLARINI HAKKIMIZDA MÜBAREK EYLE VE BİZİ RAMAZAN AYINA ULAŞTIR." HADİS-İ ŞERİF

Recep Ayıyla başlayarak içerisine girdiğimiz manevi günler olan üç ayların tüm islam alemine; huzur, mutluluk ve başarı getirmesi, tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olması duasıyla kandiliniz mübarek olsun.

 

Kandiliniz Mübarek Olsun...
2011/02/14 10:33
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 7,7 (2 oy)

Salavatlarda buluşmak duasıyla kandiliniz mübarek olsun.

"Alla hümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyi ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim"

 

Gel Ey Güllerin Efendisi!..

Gel Ey, konuşurken dudaklarına tebessümler karışan!..

Gel Ey, yüzüne üzgünlerin üzüntüsünü dağıtmak yaraşan!..

Gel Ey, ateş-i aşkına yanmak için âşıkları birbiriyle yarışan!..

Gel Ey!..

Ayrılığında çoğalan alevleriyle arınalım aşkının; yanalım yandıkça ve yandıkça yanalım. Aşk yüzünden elbisesi yırtılan da, Hak uğruna gözlerini kurutan da seni arzulamakta şimdi. Bizi kendine madem yine sensin bağlayan ve ayrılığının derdine yine sensin ayrılıkla derman olan, o hâlde gülümse bize Efendim, bize gülümse. ‘‘Allah onları sever; onlar da Allah'ı sever’’ sırrına ermekte rehberimiz ol, tut günahkâr ellerimizden; günahkâr ellerimizden tut.

Sen Ey!..

Gelsen hayallerimize bir kez... Ve üzerine sepet sepet güller döksek biz. Gelsen düşüncelerimize bir an... Ve baharları sersek ayağına çiçek çiçek, mevsim mevsim, ıtır ıtır... Dolunaylar yerine doğsan dünyamıza bir vakit...Ve zatını gündüz değilse, hayalini gece göstersen bizlere. Girsen ansızın düşlerimize, şevkat parmaklarınla okşasan başımızı ışık ışık... Ve ışığına düşsek pervaneler gibi; pervaneler gibi ışığına düşsek.

Gel Efendim...

Bir kez doğ içimize de isterse kaybolsun dolunaylar güneşler... Gir gözümüze de bir nefes, isterse silinsin tutyalar, sürmeler... İlham olup ak gönlümüze bir anda, isterse yitirilsin uçtan uca naatlar ve gazeller, beyitler ve dizeler uçtan uca yitirilsin isterse...

Gel Efendim, dostluğuna muhtacız; umutsuz ve çaresiz bırakma çaresizlerini. Gel yeter ki, hakkımızda verilecek her hükme razı olalım.

Gel Ey, bitir bitmeyen hasretini içimizde!..

Gel Ey, onsuz mutluluk bulamadığımız!..

Gel Ey, kendisine lâyık olamadığımız!..

Gel benim Efendim, bir kez olsun dokun yüreğime, yüreğime dokun bir kez olsun...

Yüreğim kanıyor efendim, kanıyor yüreğim!..

Çığlık çığlığa beşeriyet, çiğnenmiş reyhanlar misali hep seni arıyor. Uyandır, zindanlara koyduğumuz Yusufî sevdalarımızı efendim! Uyandır, bahtını üftadelerinin!..

İskender Pala - Gül Şiirleri

Bu mesaj, m1gin tarafından, 14.02.2011 12:01:02 itibariyle düzenlenmiştir.
Bir Dua
2011/02/14 18:27
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

ISIK 'ın sabah saatlerinde yukarıya eklediği enfes metnin İskender Pala 'ya ait olduğunu bilmiyordum. Bu eserin Erkan Mutlu 'nun "Gel Efendim" adlı albümüne adını verdiğini ve bu albümde, Bedirhan Gökçe 'nin konuk sanatçı olarak bu eseri pek hoş bir şekilde yorumladığını hatırlamıştım...

Ve akşam saatlerinde kime ait olduğunu bilmediğim; ancak okuyunca pek sevdiğim bir yazı ile karşılaştım, posta kutumda... Kandil tebriği vesilesiyle gönderilmişti... Dayanamadım ve buraya eklemek istedim.

Aktarıma geçmeden evvel, ISIK 'a ve söz konusu yazıyı bana gönderen arkadaşa teşekkür ediyorum. Ve dahi, başta site müdavimeleri olmak üzere, tüm müslümanların kandilini tebrik ediyorum. 

 

Allah'ım...

Güçlülerin yüzüne gerçeği söylemek için,

Ve zayıfların alkışını ve sevgisini kazanmak için bana yardım et.

Eğer bana para verirsen, mutluluğumu alma,

Ve bana güçler verirsen, muhakeme yeteneğimi çıkarma.

Eğer başarı verirsen, alçakgönüllülüğü çıkarma,

Eğer bana alçakgönüllülük verirsen, saygınlığımı çıkarma.

Görünenin diğer yüzünü tanımama yardım et,

Benim düşüncelerime katılmıyorlar diye bana karşı olanları hainlikle suçlayarak onların karşısında suçlu duruma düşmeme izin verme.

Kendimi sever gibi diğerlerini sevmeyi,

Ve diğerlerini yargılıyormuş gibi kendimi yargılamayı öğret bana.

Başarılı olduğum zaman, sarhoşluğuna izin verme,

Ne de başarısız olursam umutsuzluğa düşmeme.

Daha ziyade başarısızlığın, başarının önünde bir deneme olduğunu hatırlamamı sağla.

Hoşgörünün güçlerin en büyüğü olduğunu ve intikam arzusunun zayıflığın ilk görünümü olduğunu öğret bana.

Eğer beni paradan yoksun bırakırsan, bana umut bırak.

Ve eğer beni başarıdan yoksun bırakırsan,

Başarısızlığı yenebilmek için irade gücünü bırak bana.

Eğer beni sağlık bağışından yoksun bırakırsan, inancın lütfunu bırak.

Eğer insanlara zarar verirsem, özür dileme gücü ver bana.

Ve eğer insanlar bana zarar verirse,

Affetme ve merhamet gücü ver bana.

Allah'ım… Eğer seni unutursam, sen beni unutma…

Mahatma Gandhi

Ve, sormam üzerine mail gönderen arkadaş bu güzel duanın sahibinin ismini de gönderdi. 

Bu mesaj, m1gin tarafından, 14.02.2011 20:06:29 itibariyle düzenlenmiştir.
İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com

Yüzünüzden.nur.

aklınızdan.ilim.

kalbinizden ALLAH.

dilinizden LAİLAHEİLLALLAH.

gönlünüzden,RESULLULLAH.

eksik olmasın.

yaptığınız her dua

derdinize deva.

hastalınıza şifa.

gözünüze nur.

gönlünüze huzur.

geçmişlerinize Rahmet.

evinize bereket getirsin.MEVLİD KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN...

 

Yanıt: Kandiliniz Mübarek Olsun...
2011/02/14 22:49
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Bende tüm kardeşlerimin mevlid kandilini kutluyorum.

Bu gece tüm islam alemine hayırlar getirsin inşaallah.

Dua bekliyorum bende.

Kandiliniz Mübarek Olsun...
2011/02/15 0:32
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun..
2011/07/15 12:45
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 7,7 (2 oy)

berat gecesi şaban ayının 14ünü 15ine bağlayan gecedir

rahmet kapılarının açılıp duaların kabul olacağı dört geceden biridir. Resullallah "sallallahü aleyhi ve sellem" bu gece çok ibadet dua ederdi."ALLahümmerzukna

kalben takıyyen mineneşşirki beriyyen la kafiren ve şakıyyen.""

duasını okurdu. kuranı kerim bu gece indi.Allahü teala ezele hiçbirşey yratmadan önce her şeyi takdir etti.diledi.bunlardan bir yıl içinde olacak herşeyi,bu gece meleklere bildirdi

hadisi şerifde buyurulurki;

şabanın 15nci(berat) gecesi olunca gecesini ibadetle gündüzünüde oruçla geçiri.O gece allahü teala buyurur;

affedilmek isteyen yokmu affedeyim.

rızık isteyen yokmu rızık vereyim.

derde müptela olann yokmu sıhhat,afiyet vereyim

ne isteyen varsa istesin vereyim diyor rabbimiz ve bu hal imsak vaktine kadar devam eder..

bu gece göklerin kapıları açılır,melekler müminlere müjde verir.ibadete teşvik eder.

bubu geceyi ihya edenleri Allahü teala affeder...

bu gece herkesin işleri rızıkları ölecekleri amelleri herşeyi bir yıl iiçinde olacak herşey defterlere yazılır dilerim tüm müslümanlar için güzel şeyler yazılır..

berat gecesini ganimet fırsat biliniz Çünkü;

belli bir gecedir Kadir gecesi,çok büyük isede,hangi gece olduğu belli değildir berat gecesinde çok ibadet yapınız..yoksa kıyamet günü pişman olursunuz

kıyamette pişman olmamak için;BU GECEYİ GANİMET BİLMELİ TEVBE İSĞFAR ETMELİ,KAZA NAMAZI KILMALI,KURANI KERİM OKUMALI MÜSLÜMANLARA DUA ETMELİDİR...

DUALARDA UNUTULMAMAK ÜZRE TÜM MÜSLÜMANLARA BU GECE MÜBAREK OLSUN ALLAHIN SELAMI HEPİNİZİN ÜZERİNE OLSUN...

 

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun
2012/02/02 17:26
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 5,5 (1 oy)

Değerl i m1gin,umman,,asmer,abheri,hazani,denizz ve paylaşımları ile bu güzel sitenin daha güzelleşmesine vesile olan tüm dostlar şimdiden Kandilimiz mübarek olsun dua eder dualarınızı bekleriz..

 

Bu mesaj, gunduzalp tarafından, 02.02.2012 23:23:07 itibariyle düzenlenmiştir.
Kandiliniz Mübarek Olsun...
2012/05/24 13:28
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Seksen küsur sene manevi ve baki bir ömrü kazandırmak sırrını taşıyan şuhur-u selasenizi (üç aylarınızı) ve Leyle-i Regaibinizi bütün ruh-u canımızla tebrik eder dualarınızı bekleriz efendim

 

 

 

Yanıt: Kandiliniz Mübarek Olsun...
2012/08/14 17:03
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 6,5 (1 oy)

 Bugün, Kadir Gecesini şerefine tam da aklımdan böyle güzel şeyler yazmak geçerken burada yazılmış olan güzellikleri görünce elim tuşlara varmadıTüm arkadaşlarımın ellerine sağlık:)) Ama şunu da ekleyeyim:

          Kadir Gecesi değer gecesidir, Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece bir ömürden daha hayırlıdır. Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederim. Allah tüm inananları iman yolundan ayırmasın. (AMİN, diyelim özellikle m1gin bu sefer tam amin olsun ama:))

 

 

Kutlu Doğum Haftası
2013/04/20 20:17 - Güncelleme: 2014/06/18 19:07
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 7,5 (1 oy)
Kandiliniz Mübarek Olsun...
2013/05/16 15:21
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 6,7 (2 oy)

 "ALLAH'IM! RECEP VE ŞABAN AYLARINI HAKKIMIZDA MÜBAREK EYLE VE BİZİ RAMAZAN AYINA ULAŞTIR." HADİS-İ ŞERİF

Recep Ayıyla başlayarak içerisine girdiğimiz manevi günler olan üç ayların tüm islam alemine; huzur, mutluluk ve başarı getirmesi, tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olması duasıyla kandiliniz mübarek olsun.

Kandiliniz Mübarek Olsun...
2013/05/16 22:56
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Tüm sitenin ve müslümanların Regaip kandili mübarek olsun.Bu gece ilk defa bir farklılık yapayım dedim.

Kandil geceleri tvde kandile özel progamlar yaparlar ve bende onlara tv başından katılamaya çalışırım ki gün geçtikçe yavaş yavaş azalıyor olsada bu tür yayınlar buda ayrı bir konu tabi.Neyse bunu yapmamdaki sebep yapılan o anki duada benim gibi bir sürü izleyicinin amin demesi önemli çünkü hayatta öyle değerli, duası kabul olan, nurlu, Allah dostu kimseler var ki fakat onları görmekte, bulmakta zorlanabiliyoruz.Bu şekilde bir nebze insan kendine umut yaratıyor işte.Olur a birisinin öyle bir aminine denk geliriz ki tüm dularımız kabul olur inşaallah.

Bir farklılık olarakta sosyal ağlara yayılayım dedim :) Dualarınıza ihtiyacımız var güzel insanlar dularınızda bizide eksik etmeyiniz.

Ve benden bir dua :
Rabbim cümle müslümanı hayırlı, doğru olan yoldan ayırmasın.Her geçen gün kendine daha sıkı bağlasın.Bizleri nefse ve şeytana uydurmasın.Rabbim affetsin bizleri.Affetsin yaptığımız aşırılıklarımızı biz aciz bir kul olarak bir hataya tekrar tekrar dönsekte şu bir gerçek ki yine dönüş O’nadır ve ben Rabbim tarafından hayırlısını istedikten sonra nefsime hoş düşmediği için isyan eden ve sızlanan bir kul olarak bu gece bu itirafımı kabul et ya Rab ! Senden gelen tüm herşeyi kabul ediyorum ve razıyım sende bizlerden razı ol Rabbim.Bu alemdeki sürgünümüzü yalnız seninle ve senin razı olacağın bir şekilde geçirmeyi nasip et ! Amin...

Kandiliniz Mübarek Olsun...
2015/06/01 16:35
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 6,5 (1 oy)

01
Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: refrefsuvarisi, vizyon58, Gakk, busbus, siyamiaytar,
Son Oturumlar: