Görüntülenme: 737944
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/05/31 2:20
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 7,1 (3 oy)

 

 "Kıyamet günü boyunları en uzun olanlar müezzinlerdir."

Müslim, Salât 14. Ayrıca bk. İbni Mâce, Ezân 5

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/05/31 2:23
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 5,2 (2 oy)

 "Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar."

Müslim, Tahâret 33. Ayrıca benzer rivayetler için bk. Nesâî, Tahâret 84; İbni Mâce, Tahâret 6

Günün Hadis-i Şerifi

Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman kişinin: "Bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Onda nelere helal denmişse onları helal biliriz. Nelere de haram denmişse onları haram addederiz" diyeceği zaman yakındır. Bilin ki, Resulullah (asm)'ın haram kıldıkları da tıpkı Allah'ın haram ettikleri gibidir"

(Ebu Davud, Sünne, 6)

Günün Hadis-i Şerifi
Size geceleyin kalkmayi tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yasayan salihlerin âdetidir; Rabbinize yakinlik (vesîlesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefarettir, bedenden hastaligi kovucudur.
(Tirmizi, 3543)

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/05/31 16:18
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 4,5 (1 oy)

 

 
"Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe, beş vakit namaz ile iki cuma, aralarında işlenen küçük günahlara keffârettir." 

Müslim, Tahâret 14. Ayrıca bk. Tirmizî, Mevâkît 46; İbni Mâce, İkâmet 79
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/01 15:22
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Sizden biriniz güzelce abdest alır -onu tastamam yapar- sonra da: Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh, derse, o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer.

Müslim, Tahâret 17. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Tahâret 65; Tirmizî, Tahâret 55; İbni Mâce, Tahâret 60

ÜÇ KİŞİ
2009/06/02 9:28
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Ebu Zer (ra) anlatır:Rasulullah(sav) şöyle buyurdu:

" Üç kişi vardır ki Allah Kıyamet Günü onların yüzüne bakmaz, onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap ta vardır. " . Rasulullah bunu üç defa söyledi.

Ben de:" Bunlar hüsrana uğradı, zarar ettiler, kim bunlar?" dedim.

Şöyle buyurdu:" Yürürken kibirle elbisesini uzatan, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını sarfedendir. "

(Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei).


Cenab-ı Mevlam bizleri ve tüm ümmeti MUHAMMED'i (s.a.v.) bu üç kişiden eylemesin.

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/02 18:15
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 

 
"Namaz için ezan okunduğu zaman, şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek kaçar. Ezan bitince tekrar geri gelir. Namaz için kamet edilince yine arkasını dönüp kaçar. Kamet bittiğinde yine gelir ve kişi ile nefsi arasına sokulur ve ona: Filân şeyi hatırla, filân şeyi hatırla diyerek, namazdan önce aklında olmayan şeyleri hatırlatır da, neticede insan kaç rek'at namaz kıldığını bilemez olur."

Buhârî, Ezân 4, Amel fis'-salât 18, Sehv 6, Bed'ü'l-halk 11; Müslim, Salât 19, Mesâcid 83. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 31; Nesâî, Ezân 20, 30
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/03 18:22
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Abdullah ibn-i Abbas (r.a.) rivayet etmiştir: ;Kim sadece Allah rızası için kırk gün sabah namazını (cemaatle) kılarsa kalbinden lisanına hikmet pınarları akmaya başlar.

(Müsnedüş- Şihab, 1/285)

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/05 0:07
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 5,5 (1 oy)

 "Bilin ki, herkes Rabbine hususi şekilde münacaatta bulunuyor, birbirinizi (seslerinizle) rahatsız etmeyin. Biriniz okurken veya namazda iken diğerinin kıraatini (okumasını) bastırmasın."


Ebu Davud, Salat 135

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/05 19:02
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 3,5 (1 oy)

 "Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem (as) o gün yaratılmış, o gün cennete konulmuş, o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de ancak Cuma gününde kopacaktır."


Müslim, Cum'a 5

Ahmed b.Hanbel(r.aleyh)’den:Halid b. Velid(r.a)’den rivayet edildiğine göre,bir a’râbî Resûlullâh(s.a.v)’e geldi:

-Yâ Resulullah,beni dünya ve ahiret’de müstağni kılacak (amelden) sormak için,size geldim.’’dedi


Ahmed b.Hanbel(r.aleyh)’den:Halid b. Velid(r.a)’den rivayet edildiğine göre,bir a’râbî Resûlullâh(s.a.v)’e geldi:

-Yâ Resulullah,beni dünya ve ahiret’de müstağni kılacak (amelden) sormak için,size geldim.’’dedi.

Resulullah(s.a.v)’de ‘’soracaklarını sor.’’buyurdular:

-İnsanların en bilgini olmak istiyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Allah’dan kork ki, insanların en bilgini olasın;buyurdu.

-İnsanların en zengini olmak istiyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Kanaatkar ol ki, insanların en zengini olasın;buyurdu.

-insanların en âdili olmayı arzu ediyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Kendin için arzu ettiğini,insanlar içinde iste ki, İnsanların en âdili olasın;buyurdu.

-insanların hayırlısı olmayı arzu ediyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :İnsanlara faydalı ol ki, insanların hayırlısı olasın;buyurdu.

-Allah katında,insanların en seçkini olmayı arzu ediyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Allah’ı zikretmeyi çoğalt ki,Allah katında,insanların en seçkini olasın;buyurdu.

-İmânımı tamamlamak istiyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Ahlakını güzelleştir ki,İmanın tamam olsun;buyurdu.

-İhsan ehlinden olmak istiyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Allah’ı görüyormuş gibi ibadet et ki, Sen O’nu göremesen bile,O seni görür.
ihsan ehlinden olasın;buyurdu.

-İtaatkarlardan olmak istiyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Allah’ın farzlarını eda et ki,İtaatkârlardan olasın;buyurdu.

-Allah’ın huzuruna günahlardan arınmış olarak varmak istiyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Cenabetten temizlenmek için guslet ki,Günahlardan temizlenmiş olarak, Allah’a kavuşasın.

-Kıyâmet gününde nûr içerisinde haşrolunmayı arzu ediyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Hiçbir kimseye zulmetme(haksızlık yapma) ki,Kıyâmet gününde nûr içerisinde haşrolunasın.

-Kıyamet gününde Rabbimin merhamet etmesini arzu ediyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Nefsine ve Allah’ın kullarına karşı merhamet et!Rabbinde sana Kıyamet günü merhamet eder.

-Günahlarımın az olmasını istiyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :İstiğfarı çoğalt ki,günahların azalsın;buyurdu.

-İnsanların en şereflisi olmayı istiyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :İnsanlara işin hakkında şikayetçi olma ki,İnsanların en şereflisi olasın;buyurdu.

-İnsanların en kuvvetlisi olmayı arzu ediyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Allah’a tevekkül et ki,İnsanların en kuvvetlisi olasın;buyurdu.

-Allah’ın rızkımı genişletmesini istiyorum;dedi.
-Temizliğe devam et!Allah senin rızkını genişletir.

- Allah ve Resulünün sevdiklerinden olmak istiyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Allah ve Resulünün sevdiğini sev ki,Onların sevgililerinden olasın;buyurdu.

-Kıyamet gününde Allah’ın gazabından emin olmak istiyorum;dedi.
- (Resulullah s.a.v) :Allah’ın yarattıklarından hiçbirine öfkelenme ki,Kıyamet gününde Allah’ın gazabından emin olasın.

-Duamın müstecap olmasını arzu ediyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Haram yemekten sakın ki,duan müstecap olsun;buyurdu.

-Kıyamet gününde rabbimin ayıplarımı örtmesini arzu ediyorum;dedi.
-(Resulullah s.a.v) : Din kardeşlerinin ayıplarını ört ki,Allah’da Kıyamet gününde senin ayıplarını örtsün.

-Günahlardan veya hatalardan kişiyi ne kurtarır;dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Göz yaşı dökmek,hudu’(Allah’a boyun eğmek) ve hastalıklardır;buyurdu.

-Hangi hasene Allahû Tealâ katında (sevap olarak)daha büyüktür?dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Güzel Ahlak,Tevazu ve belalara sabretmektir;buyurdu.

-Hangi seyyie(kötülük),Allahû Tealâ katında (günah olarak)daha büyüktür?dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Kötü Ahlak,Açgözlülük ve cimriliktir,buyurdu.

-Dünya ve Ahirette Allah’ın gazabını gideren şey nedir?dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Gizli sadaka vermek ve Sılay-ı rahim yapmak(akraba ziyareti),buyurdu.

-Kıyamet gününde Cehennem ateşini ne söndürür?dedi.
-(Resulullah s.a.v) :Dünyadaki bela ve musibetlere sabretmektir;buyurdu.

İmam-ı Müsteğfiri:Bundan daha büyük,dinimizin güzelliklerini daha iyi özetleyen,daha faydalı bir hadis-i şerif görmedim demiştir...
Yanıt: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/06 21:00
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 5,5 (1 oy)
HadiS...

İyi arkadaş, misk taşıyan insana benzer: Misk taşıyan ya sana o kokudan hediye eder ya da ondan sana hoş kokular gelir. Kötü arkadaş ise körük çeken insana benzer. Körük çeken, ya sana kara bulaştırır ya da ondan sana pis dumanlar gelir.”

Rabbim bizleri Misk taşıyanlardan eylesin...

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/07 1:09
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 6,5 (1 oy)

 


"Müslüman bir kimsenin, bir malda kusur olduğunu bildiği halde, müşteriye haber vermeden satması haramdır."

Buhari, Büyu 1

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/09 0:03
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 "Bir muallimin önünde veya ilim meclislerinde oturduğunuzda, onlara yaklaşın ve birbirinize yakın oturun. Cahiliye ehlinin yaptığı gibi dağınık oturmayın."Hz. Ebu Hureyre (r.a.)

Yanıt: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/09 16:33
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Peygamberimiz buyuruyor ki;

Kim bu ayda bir gün oruç tutarsa, bir sene oruç tutmuş gibidir. Kim 7 gün oruç tutarsa ona cehennemin 7 kapısı kapanır. Kim 8 gün oruç tutarsa, cennetin 8 kapısı açılır. Kim 10 gün oruç tutarsa, Allahü Teâlâ kendisine istemeden verir. Kim 15 gün oruç tutarsa kendisine ‘’(Müjdeler olsun) geçmiş günahların affolundu’’ denir. Kim daha fazla oruç tutarsa, Allahü Teâlâ daha çok mükâfat ihsan eder. (Tefcir-i Tensim 5.194) 

Sevban R:A. : Rasulallah  (S.A.V.) ile yolda yürüyorduk, Bir kavmin kabristanına vardık, orada durdu, şiddetle ağlayarak dua etti ve buyurdular ki:

— Ey Sevban! Bunlar kabirlerinde azap olunuyorlar. Kendilerine azaplarının hafiflemesi için dua ettim’. Sonra buyurdular : ‘’Bunlar Recep ayında bir gün oruç tutsalar veya Recep’ten bir geceyi ihya etselerdi, bu azabı görmezlerdi.’’ 

Peygamberimiz buyuruyor ki;

Kim Recep ayında bir defa İHLÂS okursa, Allahü Teâlâ 50 senelik günahını affeder.

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/10 2:54
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 5,5 (1 oy)

 "Kadın dört hasleti için nikahlanır: Malı için, haseb ve nesebi için, güzelliği için, dini için. Sen dindarı seç de huzur bul."

    
Buhari,Nikah 15
Yanıt: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/10 11:23
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 6,5 (1 oy)

BİR TUTAM HADİS

* Et-tuhûru şatru’l-îman
Temizlik imanın yarısıdır.

* Âfetü’l-ilmi en-nisyân.
İlmin âfeti unutkanlıktır. 

* Ed-dêllü alel-hayri kefâilihi.
Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir.  

* El-cennetü dârü’l-eshıya.
Cennet cömertler yurdudur. 

* Men samete necâ.
Dilini tutan kurtuldu. 

* Ed-dînü’n nasîhatü.
Din nasihattir. 

* Ed-duâü hüve’l-ibadetü.
Dua ibadettir. 

* İzâ gadıbte fe’sküt.
Öfkelendiğinde sus. 

* El-hayâü mine’l îman.
Hayâ, imandandır. 

* El-mer’ü alâ dîni halîlihî.
Kişi, arkadaşının dini üzeredir. 

* A’kilhâ ve tevekkel.
(Deveyi) Bağla ve tevekkül et. 

* Et-tebessümü sadakatün.
Tebessüm etmek sadakadır.

Bu mesaj, ISIK tarafından, 10.06.2009 11:27:12 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/11 2:04
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secdedeki halidir. Öyle ise secdede du ayı çokça yapınız.

Müslim, Salat 21 
Bu mesaj, m1gin tarafından, 03.11.2009 23:47:57 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/12 2:50
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Şüphesiz, sadaka, Allah'ın gazabını söndürür ve sahibini kötü ölümden korur.

Tirmizi, Zekat 28

Dargin olana, üç günden önce gidip barismak, daha iyidir. Güçlük olmamasi için, üç gün izin verilmistir. Daha sonra günah baslar ve gün geçtikçe artar. Günahin artmasi, barisincaya kadar devam eder.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:


(Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah’ın kulları kardeş olun! Bir müslümanın diğer kardeşine darılarak 3 günden çok uzaklaşması helal değildir.) [Buhari]

(Bir müminin din kardesiyle üç günden çok dargin durmasi caiz degildir. Üç gün geçtikten sonra, onunla karsilasirsa, ona selam verip hatirini sormalidir. O kimse selamini alirsa, birlikte, sevaba ortak olurlar. Selamini almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmus olur.)(Ebu davud)

(Din kardesiyle bir yil dargin duran, onu öldürmüş gibi günaha girer.)(Deylemi)

“Kim üçgünden fazla küs kalır ve ölürse cehenneme girer”(Nesai)

"insanlarin amelleri, pazartesi ve persembe günleri Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da, kendisine sirk kosmayan herkesi affeder. Ancak bu magfiretten birbirine kin tutan iki kisi istifade edemez. Cenab-i Hak, “O iki kisi barisincaya kadar amellerini getirmeyin” buyurur"

Hadis-i serifte,
(Sana darilana git, baris! Zulüm yapani affet. Kötülük yapana iyilik et!) buyuruldu.

(Nafile namaz, oruç ve sadakadan daha faziletli amel iki kişi arasini bulmak ve düzeltmektir. Çünkü ara bozuklugu dini kökünden yikar.) (Tirmizi)


Karı-kocanın veya dargın iki kişinin arasını düzeltmeye çalışmak çok sevaptır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(İki kişinin arasını düzeltmek, nafile oruç ve namazlardan daha faziletlidir.) [Taberani]
[Bazı kimseler, namaz kılmayıp, oruç tutmayıp, "Ben iki dargını barıştırdım, çok sevap aldım" derler. Namaz kılmayanın böyle iyiliklerine sevap verilmez. İyiliklere sevap verilebilmesi için doğru iman etme ve namaz kılma şartı vardır.]

(İki kişinin arasını bulmak için hayırlı söz söyleyen yalancı değildir.) [Müslim]
(yani iki kişiyi barıştıtırken yalan söylemek caizdir)

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/12 19:07
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 4,5 (1 oy)

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Her kim ilim öğrenirse, geçmiş günahlarına kefaret olur.

Tirmizi, İlim 2
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/14 0:40
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Ya ilim öğreten, ya ilim öğrenen, ya dinleyen veya bunları seven ol. Sakın beşincisi olma! Yoksa helak olursun.

Keşfü'l-Hafa, 1437
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/15 0:52
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Kişinin malı sadaka sebebiyle eksilmez. Bir kula haksız zulüm yapılır o da sabrederse, Allah onun izzetini (dünya ve ahirette) mutlaka artırır.

Tirmizi, 2326
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/16 1:14
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

İlimle meşgul iken uyumak, cahil olarak namaz kılmaktan daha hayırlıdır.

Keşful Hafa, 2.286

 

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/17 0:23
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Kıyamet gününde ümmetimin (iki alameti olacak : Biri) secde sebebiyle alnındaki parlaklık, (diğeri de) abdest sebebiyle kollarındaki parlaklıktır.

Tirmizi
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/18 0:19
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Kim Allah ve Resulü'ne itaat ederse doğru yolu bulmuştur, kim de o ikisine isyan ederse doğru yoldan sapmıştır.

Müslim
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/19 0:37
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 5,5 (1 oy)

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin; işler ehil olmayanlara teslim edilince emanet kaybedilir.

Buhari, İlim 2
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/19 14:09
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 5,5 (1 oy)

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Eğer dünya Allah nazarında bir sivrisineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı tek bir kafire ondan bir yudum su içirmezdi.

Tirmizi
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2009/06/23 0:17
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

 

Günahtan tam dönen ve tövbe eden, o günahı hiç işlememiş gibidir.

(İbn Mace, Zühd 30)

 

 
Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: Gakk, busbus, siyamiaytar, 1234123123123, Siyami,
Son Oturumlar: