Görüntülenme: 509345
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/19 1:01
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 6.7 (2 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Mirac sırasında İbrahim (as)'le karşılaştım. Bana: "Ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle. Ve haber ver ki: Cennetin toprağı temiz, suyu tatlıdır. Burası (suyu tutacak şekilde) düz ve boştur. Oraya atılacak tohum da sübhanallah, velhamdülillah, ve lailahe illallah, vallahu ekber cümlesidir."


"Tirmizi, Da'avat 60"
Yanıt: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/19 10:22
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

BİR GÜL İKLİMİ:KUTLU DOĞUM HAFTASI.

Arkadaşlar bütün Türkiye ve Avrupa' dada kutlanan KUTLU DOĞUM etkinlikleri başladı.

Bugünlerde O'nu (S.A.V) anlamaya çalışmak," izlerimiz izine uyuyor mu?"kontrol etmek gerekiyor. O bir derya.O'nun hakkında yazılacak çok şeyler var. Onu onlamaya çalışmak varken düşünüyorumda ne boş şeylerle uğraşıyoruz. Ben fazla lafı eveleyip gevelemeden sözü Efendimize (SAV) bırakıyorum.
DİYORKİ:

"Altı şey güzeldir. Fakat bu altı şey altı sınıf insanda olunca daha güzeldir:
ADALET güzeldir, fakat idarecilerde olursa daha güzeldir.
CÖMERTLİK güzeldir, fakat zenginlerde olursa daha güzeldir.
DİNDE TİTİZ OLMAK güzeldir, fakat alimlerde olursa daha güzeldir.
SABIR güzeldir, fakat fakirlerde olursa daha güzeldir.
TEVBE güzeldir, fakat gençlerde olursa daha daha güzeldir.
HAYA güzeldir, fakat kadınlarda olursa daha güzeldir."

"Allahü Teala yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lutfeder."

"Gençlerinizin en hayırlısı,(safahatten uzak durmakta ve temkinli davranmakta) ihtiyarlara benzeyendir.
Yaşlılarımızın en fenası (başını gaflete sokmakmakta nefsinin arzularına uymakta) gençler gibi yaşayandır."

"Beş şey gelmeden şu beş şeyi ganimet bilin:
Yaşlılık gelmeden gençliliğin,
hastalık gelmeden saglığının,
fakirlik gelmeden zenginliğinin
meşguliyet gelmeden boş vaktinin
ölüm gelmeden de hayatınıın KIYMETİNİ BİLİN"

Not. Merak edenler için: "Gençler için 33 HADİS ve açıklamaları " İsmail Gökçe. Işık yayınları Mart 2010 ( Bu günler için ucuz tutulmuş 3:00 LİRA. Tavsiye ederim.)

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/19 23:35
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

    Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kim bir musibete uğrayıp ta Allah'a sığınarak size iltica ederse, onu koruyun.
Kim Allah aşkına sizden birşey isterse, ona verin.
Kim sizi davet ederse, davetine katılın. Size bir iyilik yapana siz de karşılık verin. Eğer karşılık olarak verecek birşey bulamazsanız, karşlığını verdiğinize kanaat getirinceye kadar dua edin.

"Nesai, Zekat 72"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/21 0:47
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Halka teşekkürde bulunmayan Allah'a da şükretmez.

"Tirmizi, Birr 35; Ebu Davud, Edeb 12"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/22 0:07
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Öyle bir devir gelecek ki, insanoğlu, aldığı şeyin helalden mi, haramdan mı oduğuna hiç aldırmayacak." [Rezin şu ziyadede bulunmuştur: "Böylelerinin hiç bir duası kabul edilmez."]

"Buhari, Büyu 7, 23"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/22 23:47
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ruhlar toplanmış cemaatler (gibidir). Onlardan birbiriyle (önceden) tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar ayrılırlar.

"Buhari, Enbiya 2"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/24 1:04
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Biriniz bir meclise gelince selam versin. Kalkmak isteyince de selam
versin. Birinci selam sonuncudan evla değildir (İkisi de aynı ölçüde
ehemmiyetlidir).

"Tirmizi, İsti'zan 16, (2707); Ebu Davud, Edeb 150, (5208)"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/25 2:00
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız
bırakmaz. Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını
görür. Kim bir müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple
onu Kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir müslümanı örterse,
Allah da onu kıyamet günü örter." (Rezin bir rivayette şunu ilave
etti: "Kim, hakkı sübut buluncaya kadar mazlumla birlikte otursa,
ayakların kaydığı günde Allah onun ayağını Sıratta sabit kılar.")

"Ebu Davud, Edeb 46, (4893); Tirmizi, Hudud 3, (1426); Buhari, Mezalim
3, İkrah 7; Müslim, Birr 58"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/27 23:47
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ashabıma sebbetmeyin (dil uzatmayın). Nefsim elinde olan Zât-ı Zülcelâl'e yemin olsun (sizden) biri, Uhud dağı kadar altın infak etse, onlardan birinin infak ettiği bir müdd'e hatta yarım müdd'e bedel olmaz.

"Müslim, Fedâilu's-Sahâbe 207"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/30 1:13
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Kim bir ihsana mazhar olursa, bulunduğu takdirde karşılığını hemen
versin; bulamazsa, verene senada bulunsun. Zira onu övmekle,
teşekkürünü yerine getirmiş olur. Ketmeden (karşılık vermeyen )
nankörlük etmiş olur.


"Tirmizi, Birr 86"
 
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/01 3:06
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
 
Emin bir Müslüman mal muhafızı olsa ve vazifesini dürüstlükle yapsa,
şöyle ki, kendisine emredileni gönül hoşnuğuyla eksiksiz ve tam olarak
yerine getirirse, sadakayı veren iki kişiden biri olur.

Buhari, Zekat 25
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/04 1:07
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Allah'ü Teala'yı zikir, kalblerin şifasıdır.

"Müsnedü'l - Firdevs"
01.05.2010
2010/05/05 13:27
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Sevgili  citizen  başlıkta  belirttiğim tarihli  hadisi şerifte  emanete  sahip  çıkarsa  kısmını  anladım  fakat   sadakayı veren  iki  kişiden biri olur kısmını  anlayamadım . Bu konuda  bilginiz  varsa  aydınlatırsanız sevinirim.

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/05 16:16
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Bu Hadis-i Şerif'te bize anlatılanı dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım serra;

Bir kişi kendi sadakasını vermesi için birine emanet ederse ve o kişide bunu memnuniyet içinde taşıyıp yerine ulaştırırsa o kişi de sadakayı vermiş kadar sevap alırmış inşaAllah.

Bu Hadis-i Şerifi birde kaynaklarımızdan şu şekilde bulmak mümkün:

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

 

"Müslüman emin vekilharc, kendisine emredilen malı, gönül hoşluğu ile verdiği taktirde tasadduk edenlerden biri olur ve sevaba iştirak eder.''

Buhari, Zekat 25; Müslim, Zekat 79, (1023)

 

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/07 1:04
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır.

"Ebu Davud, Et'ime 5"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/08 1:27
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen (dünyevi şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir."Tirmizi, Da'avat 112"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/10 0:27
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ameller her perşembe ve pazartesi günü arzedilir. Aziz ve Celil olan Allah o gün, Allah'a hiçbir şirk koşmayan kulun günahını affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder, (onu affetmez) ve der ki: "Bu ikisini barışıncaya kadar terkedin.

"Müslim, Birr 36, (2565); Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 17, (2, 908); Ebu Davud, Edeb 55, (4916)"

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/11 0:13
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Sakın zanna yer vermeyin. Zira zan, sözlerin en yalanıdır. Tecessüs
etmeyin, haber koklamayın, rekabet etmeyin, hasedleşmeyin, birbirinize
buğzetmeyin...

"Buhari, Edeb 57"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/12 0:16
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kur'a çekmek zorunda kalsalardı kur'a çekerlerdi. Şayet camide cemaate erken yetişmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, birbirleriyle yarışa girerlerdi. Eğer yatsı namazı ile sabah namazındaki fazileti bilselerdi, emekleyerek ve sürünerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi.

"Buhârî, Ezân 9, 32, Şehâdât 30; Müslim, Salât 129. Ayrıca bk. Tirmizî, Mevâkît 52; Nesâî, Mevâkît 22, Ezân 31"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/13 1:23
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Bir grup, Kitabullah'ı okuyup O'ndan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Meleklerde kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte anar.

"Ebu Davud, Salat 349"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/14 1:30
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Mü'minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır.

"Müslim, Tahâret 40,Nesâî, Tahâret 109"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/15 2:57
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Abdullah ibn-i Abbas (r.a.) rivayet etmiştir;Kim sadece Allah rızası için kırk gün sabah namazını (cemaatle) kılarsa kalbinden lisanına hikmet pınarları akmaya başlar.

"Müsnedüş- Şihab, 1/285"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/16 2:35
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur.

"Buhârî, Ezân 8"

 
Bu mesaj, citizen tarafından, 16.05.2010 04:01:42 itibariyle düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/17 1:57
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Kabirler, sahiplerine karanlıkla doludur. Allah, onlar için kıldığınız namazla kabirleri onlara aydınlatır

 "Müslim, 956"

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/17 21:52
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

"Kalbinin yumuşamasını sever misin? Yetime merhamet et,onun başını okşa ve ona yediğinden yedir. Kalbin yumuşar"

Musannif Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi, cilt 1,11-9

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/18 0:48
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediğinin mislini tekrar edin.

 "Buhari, Ezan 7"

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/19 2:45
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.

"Buhari, Edeb 12"

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/05/20 2:08
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

DUA İLE İLGİLİ

Duanın Fazileti

Resulullah sav buyurdular ki: "Allahu Teala hazretleri şöyle seslenir: "Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!"

 Kütübü Sitte(fasıllar) 1754

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/06/24 3:37
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
İlim öğretin; fakat uns ve şiddet göstermeyin! Zira güler yüzlü muallim sert olandan hayırlıdır.

Beyhaki
Yanıt: GENÇLİK İSTASYONU
2010/06/24 18:57
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR
Konu : Bakara Suresi
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) kalabalık bir askerin katıldığı orduyu sefere çıkardı. Askerlere Kur`an okumalarını tenbihledi. Ayrıca teker teker görerek herbirine Kur`an`dan bildikleri yerleri okumalarını tenbihliyordu. Derken sıra yaşça en genç birisine gelmişti. Ona: "Kur`an`dan sen ne biliyorsun ey falanca?" diye sordu. genç: "Ben," dedi, "falan falan sureleri ve bir de Bakara suresini biliyorum." Resulullah (sav): Yani sen Bakara`yı biliyor musun?" diye sordu. "Evet!" cevabı üzerine: "Haydi yürü, seni askerlere komutan tayin ettim" dedi. Askerlerin ileri gelenlerinden biri atılıp: "Yemin olsun, Bakara`yı ezberlememe mani olan şey, hükümleriyle amel edememek korkusundan başka birşey değildir" dedi. Resulullah (sav) şu tenbihte bulundu: "Kur`an`ı öğrenin ve onu okuyun. Kur`an-ı Kerim`in onu öğrenip okuyan ve onunla amel eden kimse için durumunu, içi ağzına kadar misk dolu bir kutuya benzetebiliriz. Bu her tarata koku neşreder. Kur`an`ı öğrendiği halde, ezberinde olmasına rağmen okumayıp yatan kimse de ağzı sıkıca bağlanmış, hiç koku neşretmeyen misk kabı gibidir."
HadisNo : 442
 

Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: didoli, zirve, mbs27, leydi, enverk.24,
Son Oturumlar: