Görüntülenme: 509065
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/09/20 2:35
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Bir kadın, eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşaratından yemeye de salmamıştı.

"Buhari"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/09/26 2:00
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kimse kimseyi fasıklıkla itham etmesin. Buna hakkı yoktur. Aynı şekilde küfürle de itham etmesin. Şayet küfür ithamında bulunur da, itham edilen böyle bir sıfatın sahibi değilse, bu sıfat muhakkak itham eden kimseye döner

"Buhari Edep:44"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/09/27 1:21
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Sizden biriniz mescide girdiği zaman iki rek'at namaz kılıncaya kadar yani kılmadıkça oturmasın.

"Buhari"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/09/28 0:50
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek ona şöyle nida eder: Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, cennette kendine bir köşk hazırladın!

"Tirmizi, Süne"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/09/29 1:57
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da
varislerinin malıdır.

"Buhari, Rikak 12"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/09/30 1:01
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kim kendisi için Allah'ü Teala'nın nezdinde olan mükafatını bilmek isterse Allah'ü Teala için yaptığı amellere baksın. 

"Ebu Nuaym, Hilyetü'l - Evliya"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/01 0:53
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Üç kişi vardır, Kıyamet günü Allah Teâla hazretleri onlara konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz, onlara elim bir azab vardır:
- Zina eden yaşlı,
- Yalan söyleyen devlet reisi,
- Büyüklenen fakir

"Müslim, İman 172, (107)"
Yanıt: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/01 10:55
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

"La tağdab"

 

"Öfkelenme"

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/02 2:05
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine
ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah'ım! Senin sevgini, bana
canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.

"Tirmizi, Deavat, 73"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/03 2:25
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 7.5 (1 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
 Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı

"Müslim, Tevbe, 9, Tirmizi, Da'avat 105"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/04 1:52
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 7.7 (2 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Müşrik olarak ölenle, bir müslümanı haksız yere öldüren hariç, Allah bütün günahları affedebilir.

"Ebu Davud, Fiten 6"
Yanıt: Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/09 15:51
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 5.5 (1 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh... 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

'' KENDİNİZ İÇİN İSTEDİĞİNİZİ BAŞKASI İÇİN İSTEMEDİKÇE İMAN ETMİŞ OLAMAZSINIZ ''

Ebu Hureyre Radıyallahu Anh'den rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem şöyle buyurmuştur: 

Herhangi biriniz; Rabbime kaç kere dua ettim de, duamı kabul buyurmadı diyerek acele etmediği müddetçe duası kabul edilir...(buhari)

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/12 23:17
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Allah yedi semayı yarattı. Her birinin kalınlığı beş yüz yıl yürüme mesafesidir.

"Abdullah İbnu Mes'ud"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/14 3:38
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Güneş ve Ay kıyamet günü sarılırlar.

"Buhari, Bed'ül-Halk 4 "
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/15 2:20
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüze vurmaktan sakınsın.Zira Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır.

"Buhari, Itk 20; Müslim, Birr, 112"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/16 2:46
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Geceleyin yapılan amel, gündüzleyin yapılandan önce; gündüzleyin yapılan amel de geceleyin yapılan amelden önce Allah'a yükseltilir. 
 
"Müslim, İman 293"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/17 3:02
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Denizin dışarı attığı veya yarısından çekildiği balığı yiyin. Denizin içinde ölmüş ve suyun üstüne çıkmış (tafi) balığı yemeyin.

"Ebu Davud, Et'ime 36"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/18 3:39
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Okunu attıktan sonra kaybetmiş olsan ve (üç gece) sonra (okun isabet ettiği ava) erişsen, bu av kokmadıkça onu yiyebilirsin.

"Müslim, Sayd 9"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/19 1:46
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Sürü veya av veya ziraat köpeği dışında bir köpek besleyen kimsenin ecrinden her gün bir kırat eksilir.

"Buhari, Hars 3, Bed'ül-Halk 14; Müslim, Müsakat 58"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/20 2:44
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
İki haslet vardır ki bir mü'minde asla beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlak.

" Tirmizi, Bir 41"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/21 0:50
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır.

"Tirmizi, Zühd 26"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/22 3:03
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: Suda, otda ve ateşte.

"Ebu Davud, Büyu 62"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/23 2:59
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Bir kimse anne ve babası namına hac ederse, bu hac hem kendisi, hem
de ana ve babası için kabul edilir ve ayrıca ana ve babasının ruhu
semada müjdelenir.

"Hz. Zeyd ibni Erkam (r.a.)"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/24 3:28
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kim içki satarsa, hınzır* kasaplığı da yapsın.

 "Ebu Davud, Büyu 66"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hınzır:besmelesiz kesilen hayvan ya da kendiliğinden ölen hayvan (leş)
Açıklık Beklentisi
2010/10/24 8:39
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Ey citizen, bu son hadis-i şerifi anladığımı sanmıyorum. İzah eder misiniz? 

Bu cümleden başka sonuçlar çıkarılabilirmiş gibi geliyor... Sanki birincisini yapan kişi, ikincisini yapmaya teşvik ediliyormuş gibi.

Elbette ki öyle bir durum söz konusu değildir.... Türkçeye çevirinin etkisi olabilir mi ki? 

Bir de "hınzır*" ifadesindeki * ne mânaya geliyor? Yanlışlıkla yazılmadıysa, karşılığını da isteriz hani. 

İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Açıklama
2010/10/25 2:25
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Ey mbirgin,size Hadis-i Şerif'ten çok mesajımı açıklamaya çalışayım.

Hınzır kelimesini ilk görünce bende anlamadım,eklersem anlaşılmayacağını düşündüm ve satırın alt tarafına açıklama yazmaya karar verdim.

Ancak okuyucular Hadisi okuyup,hızlı şekilde geçer,satırı kaydırma ihtiyacı hissetmez diye dikkat çekmesi için kitaplarda kullanılan yöntem olan " * " kullandım fakat alttaki hınzır açıklamasının yanına  koymayı unutmuşum.

Hınzır açıklaması ışığında tekrar okuyacak olursak içki satmak  haram olan leş ya da besmelesiz kesilmiş hayvan eti satmakla eşdeğermiş.

 

 Mekke'nin fethedildiği sene Hz. Peygamber (sav)'i Mekke'de işittim, şöyle buyuruyordu: "Cenab-ı Allah içki, ölmüş hayvan, domuz ve putun alım-satımını yasakladı." Bunun üzerine: "Ey Allah'ın Resulü "ölmüş hayvanların iç yağı hakkında ne buyurursunuz, zira onunla gemiler yağlanır, derilere sürülür, kandiller aydınlatılır" dendi. Cevaben: "O (nun satışı) haramdır" buyurdu ve ilave etti: "Allah Yahudilerin canını alsın. Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını haram kıldığı vakit bu yağı erittiler, sonra satıp parasını yediler."Buhari, Büyu 112, Meğazi 50; Müslim, Müsakat 71, (1581); Ebu Davud, Büyu 66, (3486); Tirmizi, Büyu 6 

İbnu Abbas (ra)'dan üzüm şırası hakkında sorunca ondan şu cevabı almıştır: "Adamın biri Resulullah (sav)'a bir şarap dağarcığı hediye etmişti, kendisine "Allah'ın bunu haram kıldığını bilmiyor musun?" dedi. Adam: "Hayır bilmiyorum" cevabını verdi ve yanında bulunan birisine birşeyler fısıldadı. Resulullah (sav) adama "Ona ne fısıldadın?" diye sorunca adam: "Onu satmasını emrettim" dedi. Resulullah (sav), "içilmesi haram olanın satılması da haramdır" buyurdu ve iki şarap dağarcığının ağızlarını açarak içlerini boşalttı."
Müslim, Musakat 68, (1579); Muvatta, Eşribe 12, (2, 846); Nesai, Büyu 90

Hz. Peygamber (sav)'ı Kabe'nin yanında otururken gördüm. Bir ara başını semaya kaldırarak güldü ve şunu söyledi: "Allah Yahudilere lanet etsin, Allah Yahudilere lanet etsin, Allah Yahudilere lanet etsin! Allah onlara (ölmüş hayvanların) iç yağını yasaklamıştı tutup bunu sattılar ve parasını yediler. Halbuki Allah bir millete bir şeyin yenmesini haram etti mi, onun parasını da haram etti demektir."Ebu Davud, Büyu 66

 

 

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/26 2:09
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Satışında, satın alışında, borcunu ödeyişinde cömert ve kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmetini bol kılsın.

"Buhari, Büyu 16; Tirmizi, Büyu 75"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/10/27 3:22
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Sıkılık huyundan kaçının. Zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helak oldular. 
" Ebu Davud, Zekat 46"
 
 
 
 
 
 
 
Ek Açıklaması: "Şöyle ki: Bu huy onlara cimrilik emretti, onlar hemen cimrileşiverdiler, sıla-ı rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-ı rahmi kestiler, doğru yoldan çıkmayı (fücur) emretti, hemen doğru yoldan çıktılar."Ebu Davud, Zekat 46
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/11/02 2:24
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Her bir dinin kendine has bir ahlakı vardır, İslam'ın ahlakı hayadır.

"Muvatta,İbnu Mace, Zühd 17"
Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: enverk.24, Vusal, kalebet, repobet, talheitzmcris,
Son Oturumlar: enverk.24,