Görüntülenme: 509346
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/11 0:53 - Güncelleme: 2015/02/05 22:37
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Sehâvet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Câhil sehâvet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

Tirmizî, Birr: 40, (1962); İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları :8/5.

Bu mesaj, m1gin tarafından tekrar düzenlenmiştir.
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/12 0:58
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile temenna edip: "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız" derler.

"Tirmizi, Zühd 61"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/13 0:13
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
(Ashab'tan bir kısmı): "Ey Allah'ın Resulü! Sen bize şaka yapıyorsun!" demişlerdi. "Şurası muhakkak ki (şaka da olsa) ben sadece hakkı söylerim!" buyurdular.

"Tirmizi, Birr 57"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/14 2:22
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Cennete ne zengin cimri, ne de kaba merhametsiz girer.

"Ebu Davud, Edeb 8"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/15 23:53
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kim (gasben başkasının) arazisine bir karış haksız tecavüz ederse yedi kat yerin dibine kadar boynuna dolandırılarak cezalandırılır.

"Buhari, Bed'ül-Halk 2, Mezalim 13"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/17 0:33
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Resulullah (sav) ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti. Hemen sordu: "Kendini nasıl buluyorsun?" "Ey Allah'ın Resulü, Allah'tan ümidim var, ancak günahlarımdan korkuyorum" diye cevap verdi. Resulullah (sav) da şu açıklamayı yaptı: "Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümid ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar."

"Tirmizi, Cenaiz 11, (983); İbnu Mace, Zühd 31, (4261)"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/18 1:25
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

    Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kur-ân, Allah'a gökyüzünde ve yeryüzünde bulunan her şeyden daha sevimlidir.

"Dârimî, Fedâilü'l-Kur-ân 6"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/19 1:15
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Allah bir kuluna hayır murad ettimi onun cezasını tacil edip dünyada verir; bir kulu hakkında da kötülük murad ettimi onun günahlarını tutar, Kıyamet günü cezasını verir.

"Tirmizi, Zühd 57"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/21 3:08
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
En üstün sadaka, bir Müslüman'ın ilim öğrenmesi ve sonra da öğrendiği ilmi Müslüman kardeşlerine öğretmesidir.


"İbni Mace, Mukaddime 3"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/22 23:04
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ey Allah'ın Resulü. dendi, hangi kadın daha hayırlıdır?'

"Kocası bakınca onu sürura garkeden, emredince itaat eden, nefis ve malında, kocasının hoşuna gitmeyen şeyle ona muhalefet etmeyen kadın!" diye cevap verdi.

"Nesâi, Nikâh 14"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/24 0:49
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Kim, kendisine yapılan bir iyliğe karşı, bunu yapana: 'Hz. Allah sana hayırlı mukafat versin' derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur.

"Tirmizi, Birr 86"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/25 1:21
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Hz. Mu'az İbnu Cebel radıyallahu anh anlatıyor. "İki kişi Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın huzurunda küfürleştiler. (Öyle ki) birinin yüzünde (diğerine karşı) öfkesi gözüküyordu. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: 

"Ben bir kelime biliyorum, eğer onu söyleyecek olsa, kendinde zuhur eden öfke giderdi: Eûzu billahi mineşşeytanirracim" buyurdular

"Tirmizi, Da'avat 53"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/26 2:21
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hayır yoktur.

"Tirmizi, Kıyamet 41"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/27 3:01
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
İnsanoğlunun herbiri hatakardır. Ancak hatakarların en hayırlısı tevbekar olanlarıdır. 

"Tirmizi, Kıyamet 50; b. Mace, Zühd 30" 
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/28 1:53
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Şeytan insana damarlardaki kan gibi nüfuz eder. Ben, onun kalplerinize bir kötülük atmasından korkarım.

"Müslim, Selam 23-25; Ebu Davud, Sıyam 79"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/28 22:48
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Sizden birisi gerindiğinde veya aksırdığında sesini yükseltmesin. Zira şeytan böyle durumlarda sesin yükselmesinden hoşlanır.

"Hz. Seddat ibni Evs (r.a.)"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/30 0:29
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Resulullah (sav)'ın yanında iki kişi hapşırdı. Efendimiz, bunlardan birine teşmitte bulundu (yani "yerhamukallah" dedi), diğerine teşmitte bulunmadı. Niye böyle davrandığı sorulunca: "Şu, Allah Teala'ya hamdetti, öbürü Allah Teala'ya hamdetmedi." cevabını verdi."

"Buhari, Edeb 127; Müslim, Zühd 53, (2991); Ebu Davud, Edeb 102, (5039); Tirmizi, Edeb 4, (2743)"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/03/31 1:07
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Allah Teala hastalığı da ilacıda indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç varetmiştir. Öyleyse tesavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın.

"Ebu Davud, Tıbb 11"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/04 23:38
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

   Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ey Ebu Hureyre, vera sahibi ol (harama götürme şüphesi olan şeylerden de kaçın) ki insanların Allah'a en iyi kulluk edeni olasın! Kanaatkarlığı esas al ki insanların Allah'a en iyi şükredeni olasın. Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki (kamil) mü'min olasın. Sana komşu olanlara iyi komşuluk et ki (kamil bir) müslüman olasın. Gülmeyi az yap, zira çok gülmek kalbi öldürür.

"Kütüb-i Sitte, 7257"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/06 2:39
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

    Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Allah Teala hazretleri şöyle buyurdular: "Ey ademoğlu! Kendini ibadetine ver, gönlünü zenginlikle doldurayım, fakrını kapayayım. Böyle yapmazsan ellerini meşguliyetle doldururum, fakrını da kapamam."

"Tirmizi, Kıyamet 31"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/07 2:23
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

     Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

"Allah Teala Hazretleri diyor ki: "Ey Ademoğlu! Sen bana dua edip, (affımı) ümid ettikçe ben senden her ne sadır olsa, aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu! Senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa, sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu! Bana arz doluşu hata ile gelsen, sonunda hiç bir şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz doluşu mağfiretimle karşılarım.

"Tirmizi, Da'avat 106, (3534)"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/08 4:06
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

    Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Cenab-ı Hakk'ın, yönetici yaptığı bir kimse, yönettiği insanları aldatarak ölürse, Allah-u Teala ona cennet yüzü göstermez.

"Buhari"
 
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/09 0:44
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Çevresindeki insanların şerrinden emin olmadığı kişi, cennete giremez.

"Müslim, İman 19"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/10 0:57
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa, Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder.

"Tirmizi, Birr 75, (2023)"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/11 3:35
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Allah yolunda yaralanan hiçbir yaralı yoktur ki, kıyamet günü, yarası kanıyor olarak gelmiş olmasın, bu kanın rengi kan renginde, kokusu da misk kokusundadır...

"Buhari Cihad 10"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/12 1:32
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Hiçbir kimse, el emeği ve (helal) kazancından daha hayırlı bir yemek
yememiştir.

"Sahih-i Buhari"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/13 2:14
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Makbul sabır, musibetle karşılaştığın ilk andakidir.

Tirmizi, Cenaiz 13
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/16 2:05
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Allahım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım.

"Tirmizi"
Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/17 1:11
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa ona sevdiğini söylesin.

"Ebu Davud, Edeb 122, (5124); Tirmizi, Zühd 54, (2393)"

Her Güne Bir Hadis-i Şerif
2010/04/17 21:33
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

 

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Bir kul dünyada bir kulu örterse, Allah Kıyamet günü onu mutlaka örter.

"Müslim, Birr 72, (2590)"
Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: didoli, zirve, mbs27, leydi, enverk.24,
Son Oturumlar: