Bireysel Mesaj Gösterim Modu

Görüntülenme: 69110

                                                                                                                             MEHMED AKİF ERSOY

     Milletimizin ruhunu terennüm etmiş iyi ve muttaki bir Müslüman olan, dini iyi anlayan, yaşayan ve yaşatmaya gayret göstermiş olan, Devlet ve Milletimiz için hayırlı birçok görevde bulunan, İslam ümmetinin top yekûn en felaketli, ızdıraplı dönemlerinde yaşayan ve zamanın, Müslümanlara yüklemiş olduğu ızdırapları sıkıntıları evvel emirde nefsinde hisseden ve bunun ferd ve millet bazında izalesi için bir ömür geçiren merhum üstadımız Mehmet Akif Ersoy’u imanımızın, fikrimizin ve mücadelemizin bir büyüğü olarak Rahmet ve dualarla anıyoruz
    1973’de İstanbul Fatih civarında Sarıgüzel’de doğdu. Babası Fatih müderrislerinden Tahir Efendi, annesi Emine Şerife hanımdır. İlköğrenimine Fatih’te Emir Buhari mahalle mektebinde başladı. Fatih Merkez Rüşdiyesi’ne devam etti. Arapça ve İslami bilgileri babasından öğrendi. Farsça ve Fransızca öğrendi. Baytar mektebine girdi be 1893 de birincilikle bitirdi. Mesleğiyle birlikte sanat ve edebiyatla ilgilenmeye devam etti. İlk şiirlerini Resimli gazete’de yayımladı. Halkalı ziraat mektebinde kompozisyon, Üniversite’de edebiyat dersleri verdi.1908’de Sırat-ı Müstakim (Sebilürreşad) dergisinde yazılar yazdı.1. Dünya Harbinden önce Mısır’a gitti. Medine-i Münevvere’yi ziyaret etti.1. dünya harbinde “Teşkilat-ı Mahsusa”da savaş sonrası Darul Hikmet’ul İslamiye’de vazife aldı.
İlk TBMM’nde Burdur Milletvekili oldu. 17 Şubat 1921’de yazdığı istiklal Marşı, 12 Mart’ta TBMM tarafından kabul edildi; ihtiyacı olmasına rağmen kendisine tevdi edilen para ödülünü almadı. Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra Mısır’a gitti (Ah tarihin dili olsa da anlatsa)
Üniversitede Türk edebiyat dersleri verdi. Orada siroz hastalığına yakalandı ve Türkiye’ye döndü 27 Aralık 1936’da vefat etti. Kabri İstanbul Edirnekapı Şehitliğindedir. Cenab-ı Hak rahmet ve mağfiret eylesin inşallah bizlere de Onların şuurunu ihsan eylesin.

(Ans.Bilg.Arş.no:67 )
 

Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: Gakk, busbus, siyamiaytar, 1234123123123, Siyami,
Son Oturumlar: