Görüntülenme: 13078
Fatiha Suresi
2009/04/16 23:54
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 8,2 (2 oy)

 

Bu mesaj, deniz_mavidir tarafından, 17.04.2009 00:01:01 itibariyle düzenlenmiştir.
Yanıt: Fatiha Suresi
2009/04/18 20:10
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

deniz_mavidir abim çok teşekkürler (puan vermeyi unutmuyorum = ) 

yalnız sana kulluk ederiz diyemedi. (ben de bu konuyu düşünmeliyim kulluk nedir?)

AYRICA namazı bozuldu.

 


Fatiha Sûresi’nde namaz kılan kişi, “Hamd ve övgü âlemlerin Rabb’i Allah’a mahsustur.’’ (Elhamdülillahi Rabbi’l-Âlemin) dediğinde Rabb’i ona seni övülmüş ve en takdir ettiğim kullarımın seviyesine hem dünyada hem ahirette çıkartacağım müjdesini sunar.

Namaz kılan kişi “O Rahman ve Rahim’dir’’ (er-Rahmanir-Rahim) dediğinde, 
Rabbi O’na sana bütün insanlığı sevgi ve şefkat duyguları içerisinde kuşatmayı; inanan ve inanmayan ayrımı yapmadan İlahi güzellikleri gönüllere taşımayı; sayısız nimetleri insanlara ulaştırmayı nasip eyleyeceğim müjdesini verir. Benim rahmetim, sevgi ve şefkatim bütün ruhunu saracak; iki cihan saadetine ve rahmetine mazhar olacaksın müjdesini sunar.

Namaz kılan namaz dostu “O, hesap günün sahibidir.” (Maliki yevmi’d-din) dediğinde, 
Rabb’i onu hesap gününde hesaba çekmeden önce kendi nefsini hesaba çektiği için ona cennet, cemalullah ve aşkullah’ın kapılarını açacaktır. Namaz kılan kişi bu ayette kendisine ikram edilen nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğunu hatırlayarak kendisine Allah tarafından verilen nimetlerden dolayı kibir ve gurura kapılmamayı, başkasına ikram edilen nimetlerden dolayı haset ve kıskançlığa düşmemeyi nasip eyleyerek iki cihan saadetinin müjdesini kuluna sunar. Kibir ve gururdan temizlenen kul, şirk ve gururun mana ve sırrını hissedecek; Allah sevgisinde, cemalullahın zevkinde eriyecektir.

Namaz kılan namaz âşığı, “Biz yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.” (iyyake na’budü ve iyyake nestaîn) dediğinde,
Rabb’i ona “Ey gönül huzuruna ermiş, tatmin olmuş nefis, sen Rabb’inden razı, O senden razı olarak dön Rabb’ine! Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime!’’ (Fecr 89/27-30) ayetindeki müjdeyi kuluna sunar. Rabb’i o kulun gerçek dostu, o kul da Rabb’inin gerçek dostu olma şerefine nail olur. Dost dostun divanında gözyaşı dökerken hakiki dost, dostluk makamında aşkıyla onu tatmin edecek, selamıyla onu huzura erdirecektir.

Namaz dostu kişi “Bizleri doğru yola hidayet et. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Öfkene uğramışların ve sapmışların yoluna iletme.’’ (İhdina’s-sırata’l-müstakîm sıratellezîne en’amte aleyhim ğayri’l-mağdubi aleyhim vela’d-dâllîn) dediğinde, 
Rabb’i kulunu Müslümanların teslimiyetleriyle, mü’minlerin imanlarıyla, müttakilerin takvalarıyla, ebrarların iyilikleriyle, muhsinlerin Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etme coşkusuyla girdikleri cennetlere girme müjdesine nail kılar. Rabb’imiz, kalplerimizi doğru yola hidayet ettikten sonra eğriltme, bize katından bir rahmet ver. Çünkü sen ikram edenlerin en hayırlısısın (Âl-i İmran 3/8) “Ey kalpleri evirip çeviren Rabb’im kalplerimizi dinin üzere sana ulaştıran her yol üzere sabit kıl.’’ duasıyla cennet, cemalullah ve iki cihan saadetine kullarını ulaştırır.

Esma Sayın Ekerim

Zaman - Ailem
Sayı: 232

 a) Sübhaneke Duası

Sübhaneke Duasında namaz kılan kişi, ‘‘Allah’ı hamd ve övgü, şükür ve takdir içerisinde tesbih ediyorum. Senin adın ne yücedir, senin şanın ne büyüktür. Senden başka ibadet edecek yoktur” diyerek sonsuz sevgisini sunar

b) Fatiha Suresi

Fatiha Suresinde namaz kılan kişi, ‘‘Hamd ve övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur’’ O Rahman ve Rahimdir. O, hesap günün sahibidir. Biz yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri doğru yola hidayet et. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Öfkene uğramışların ve sapmışların yoluna iletme’ diyerek duada bulunmaktadır.

c) Tahiyyat Duası

Namaz kılan kişi, Tahiyyat duasında ‘‘Bütün dualar, selamlar, şükür ve senalar, bedeni ve mali ibadetler, selamlamaların en güzeli ve her çeşidi, salatın her çeşidi, sözlerin en temizi Allah içindir’’ ‘‘Ey nebi Allah’ın selamı, bereketi, rahmeti senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah’ın Salih kullarının üzerine olsun’’ Şehadet ederim ki Allahtan başka ibadet edilecek yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz Muhammed O’nun kulu ve elçisidir demektedir

d) Salli – Barik Duaları

da) Salli Duası

Namaz kılan namaz sevgilisi, ‘‘Allah’ım Hz. İbrahim’e, ailesine, yakınlarına, O’na itaat eden ümmetine, dostlarına salat u selam eylediğin ve rahmet ettiğin gibi Hz. Muhammed’e, ailesine, dostlarına, O’na itaat eden ümmetine de salat u selam eyle ve onlara merhamet et.’’ diye duada bulunmaktadır.

db) Barik Duası

Namaz dostu, ‘‘Allah’ım Hz. İbrahim’i, ailesini, dostlarını, yakınlarını, O’na itaat eden ümmetini, dostlarını mübarek kılıp, onları manevi derece itibariyle iki cihanda da yüce kıldığın gibi Hz. Muhammed’i, ailesini, dostlarını, O’na itaat eden ümmetini ve yakınlarını da mübarek kılıp manevi dereceler itibariyle iki cihanda da yücelt.’’ demektedir.

e) Rabbena Duaları

ea) Rabbena Atina

Namaz kılan kişi, ‘‘Rabbimiz bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Ve bizi ateş azabından koru. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin’’ duasında bulunmaktadır

eb) Rabbena’ğ-firli

Namaz kılan namaz dostu ‘‘Rabbimiz beni, annemi ve babamı, bütün inananları hesap gününde bağışla’’ diye dua eder.

ec) Rabbi’c-alni Duası

Namaz kılan namaz sevgilisi, ‘‘Rabbimiz bizi namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Bizden gelecek nesilleri de namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul buyur.’’ diyerek namazını tamamlar.

Sıtkı ASLANHAN hocamın anlattığı çok güzel bir tevekkül;

Eli-ayağı  olmayan,gözü ama olan bir insana namaz farz mıdır?

elbette farzdır...

pekala namazda subhanekeden sonra ilk neyi okuruz?

El-Fatiha...

yani ELHAMDÜLİLLAH deriz,ilk kelimemiz budur.Düşünelim öyleyse;uzuvları sağlam olmayan bir insan dahi farkında olmadan bu  hali ile hamd ediyor ve şikayetçi olmuyorsa;uzuvları sağlam bir insan şükretmiyor,üstelik namaz da kılmıyorsa;Allah hidayet nasib eylesin-Amin-

Abonelik Bilgisi Abonelik
Etiket Ekle
Etiket:
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: busbus, siyamiaytar, 1234123123123, Siyami, australiaescortspage,
Son Oturumlar: