Bireysel Mesaj Gösterim Modu

Görüntülenme: 70276

mustafa islamoğlu

Aşağıdaki bilgi 2012/10/22 itibariyle wikipedia sitesinden alınmıştır.

MUSTAFA İSLAMOĞLU

Mustafa İslamoğlu, (d. 28 Ekim 1960, Develi, Kayseri) Türk ilahiyatçı, şair. Edebiyat, İslam hukuku, İslam tarihi, tefsir gibi alanlarda çalışmalar yapmış, eserler vermiştir.

YAŞAMI

Mustafa İslamoğlu, 28 Ekim 1960 senesinde Kayseri'nin bir ilçesi olan Develi'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini doğduğu ilçede yaptı. Kendisi ilk hocasının babası olduğunu, ilk Arapça ve temel İslami ilimlerini ondan aldığını söyler. Yüksek öğrenimine, ilk önce Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde başlamış, akabinde İlahiyat Fakültesi'nde, daha sonra da Kahire'de, El-Ezher Üniversitesi'nde İslam Hukuku Fakültesi'nde sürdürmüştür.

Yazın hayatına edebiyatla başlamış, ilk makalelerini 1980'de Milli Gazete'de, daha sonra 1982-83 yılları arasında Yeni Devir gazetesinde yayınlamıştır. Edebi ürünlerini ise Mavera, Aylık Dergi ve Dergah gibi yayın organlarında yayımlamış ve üniversiteler arası şiir yarışması birincilik ve ikincilik ödülleri almıştır.

Mustafa İslamoğlu'nun şiirlerinden oluşan ilk kitabı Heyelan, 1987 yılında Aylık Dergi Yayınları tarafından yayınlandı. 1989 yılında ise İslami hareket önderleriyle yaptığı söyleşiler Öncülerle Konuşmalar adı altında kitaplaştırıldı.

Kahire'de eğitim için bulunduğu yıllarda bir yandan İslami araştırmalarda bulunmuş, bir yandan da dersler vermiştir. Burada, 1990 yılında İmamlar ve Sultanlar adlı İslam tarihinin ilk 150 yılını ele alan eleştirel tarih niteliğindeki ve kendisinin ilk araştırma ürünü olan eserini vermiştir. Aynı yıl, Yürek Devleti adıyla İslami Hareket Eleştirisi'ni de içinde barındıran ilk denemesini kaleme aldı ve aynı dönem Mısırlı yazar Safinaz Kazım'ın fi Mez'eleti's-Sufur vel Hicab adlı eserini, Kadının Özgürlüğü adıyla tercüme ederek ilk çevirisini de yayımlamış oldu. İlk cildini Kahire'de diğer ciltlerini Türkiye'de kaleme aldığı Anadolu İslami Hareketleri(şimdiki adıyla:İslami Hareketler ve Kıyamlar Tarihi) serisini 1991-93 yılları arasında peşi peşine yayımlamıştır. Bu serinin ilk cildini Hasan Ali el-Beyyumi ile birlikte Arapça'ya çevirmiştir.

1993'de İman adlı eserini ve 1994 yılında geniş kapsamlı bir eleştiri niteliğindeki araştırma eseri olan Yahudileşme Temayülü adlı eserini verdi. Seminer notlarından oluşan Tavsiyeler I ve Tavsiyeler II de bu tarihlerde yayınlandı(1995-1998).
Kahire-Mekke hattında yazdığı şiirlerini Yasin adlı kitabında 1991 yılında toplamış, 1996 yılında ise tüm şiirlerini Divan adlı eserinde bir araya getirmiştir. Kahire'de verdiği tefsir derslerini bir konulu tefsir örneği olan Adayış Risalesi başlığı altında kitaplaştırmıştır.

1992 yılının Ekim ayından beri başlattığı tefsir dersleri, 15 yıldır devam etmekte ve bu dersler Tefsir Dersi adlı siteden canlı olarak izlenebilmektedir. Yine 1998'de başlayan Tefsiru-l-Kur'an Te'vilu'l-furkan adlı görüntülü ve sesli tefsir projesinde bugüne kadar 170'den fazla ders yayımlamıştır. Proje,Kur'an'ın tamamının görüntülü olarak tefsirini hedeflemiş ve 2008 yılında tamamlanmıştır.

Görüntülü tefsir ile birlikte başlayan Gerekçeli Meal adı verilen Kuran'ın Türkçe tercüme çalışması da yukarıdaki projeyle eş zamanlı olarak yürütülmüş ve aynı tarihte tamamlanmıştır.

Mustafa İslamoğlu, kimilerinde halen yazmaya devam ettiği Anadolu'da Vakit, Selam, Ribat, Yeni Şafak, Meydan, Aylık Dergi, Özgün Duruş gibi gazete ve dergilerde yayınlanan makalelerini Makalat, Şafak Yazıları, Dağarcık, Yokluğunda Düşülmüş Notlar, Savaş Kesmeyen Sözler, Sözün Gücü mü, Gücün Sözü mü, Yerliler ve Yersizler, Ayetlerin Işığında isimleriyle kitaplaştırmıştır. Ayrıca kendisiyle yapılan söyleşiler, Söyleşiler I ve Bir Yaradan Kurşun Çıkarır Gibi adlarıyla yayımlandı.

Mustafa İslamoğlu, bir gazetede yazdığı makale nedeniyle 1 yıl ve Ankara'da kapalı bir forumda sunduğu Kürt Sorununa Islami Çözüm başlıklı tebliğinden dolayı 1.5 yıl olmak üzere toplam 2.5 yıllık Gölcük Cezaevi'nde başlayan mahkumiyetini, Ankara Yarıaçık Cezaevi'nde tamamlamıştır. Cezaevinde çok zor şartlar altında Macar Oryantalist Ignaz Goldziher'in De Richtungen der İslamichen Koranauslegung adlı eserini, Arapça tercümesinden Türkçe'ye çevirdi. 1997 yılında Human Rights Watch Helmann-Hammet 1997 ödülünü aldı.

Yazarın bunlardan başka II. Uluslararası Fetih Sempozyumu'nda sunduğu tebliğ, 1997 yılında Yürek Fethi adıyla kitaplaştı. Mekke'de kaleme aldığı Hac Risalesi 1998'de yayımlandı. Aralık 2000 tarihinde dini çevrelerde hayli ses getiren eseri Üç Muhammed'i yayımladı.Amerika/Atlanta'da verdiği seminerler, 2001'de Hayatın Yeniden İnşası İçin adıyla yayımlandı.Bunu 2000 yılında yayımladığı Ne Yapmalı-Nasıl Yapmalı-Kiminle Yapmalı adlı eseri takip etti. Yazar, 1983 yılında kaleme aldığı Seyrani adlı ilk edebi kitap çalışmasını 2002'de yayımladı. Allah: Tanımak-Bilmek-Anlamak adlı eser, yazarın yayımlanmış son kitabıdır. Yazar, İslami İlimler Akademisi'nde tefsir usulü dersleri vermekte ve Anadolu'da Vakit gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca yazarın konferans, seminer, hutbe ve konuşmalarından oluşan onlarca görüntülü eseri bulunmaktadır.

Yazar, evli ve beş çocuk babasıdır.

ESERLERİ

Düşünce

 • Yürek Devleti (1990)
 • Yürek Fethi (1997)
 • Hayatın Yeniden İnşası İçin (2001)
 • Ne Yapmalı-Nasıl Yapmalı-Kiminle Yapmalı (2002)
 • Adayış Risalesi (1992)
 • Hac Risalesi (1998)
 • Üç Muhammed (2000)
 • Yahudileşme Temayülü (1994)
 • İman (1993)
 • Alemlerin Rabbi Allah: Tanımak-Bilmek-Anlamak (2003)
 • Hasan Basri'nin Kader Risalesi ve Şehri (2012)

Kur'an

 • Hayat Kitabı Kur'an & Gerekçeli Meal-Tefsir (2008)
 • Kur’an'a Göre Esma-u'l Hüsna (2012)
 • Kur’an Sûrelerinin Kimliği (2011)
 • Vahyin İmbiğinden Damıtılmış Özlü Sözler (2009)
 • Berceste Ayetler (2012)

Söyleşi

 • Bir Yaradan Kurşun Çıkarır Gibi
 • Gençlere Yönelik
 • Tavsiyeler I (1995)
 • Tavsiyeler II (1998)
 • İman Bilinci (2001)
 • Edebiyat
 • Divan (1996)
 • Bahtımca (1992)
 • Seyrani (2002)

Tarih

 • İmamlar ve Sultanlar (1990)
 • İslami Diriliş Hareketleri (1991)
 • İslami Hareketler ve Kıyamlar Tarihi (2006)

Tercümeler

 • Kadının Özgürlüğü - Safinaz Kazım (1990)
 • İslam Tefsir Ekolleri - İgnaz Goldzher (De Richtungen der İslamichen Koranauslegung) tercümesi

Yazılar Serisi

 • Yaşayan Yazılar
 • Tesettür Yazıları
 • Eğitim Yazıları
 • Peygamber Yazıları
 • Kur'an Yazıları
 • Ahlak Yazıları
 • Tarih Yazıları
 • İman Yazıları
 • Fıkıh ve İbadet Yazıları
 • Kur'an-i Hayat Yazıları
 • Seyahat Yazıları
 • Din Yazıları
 • Ümmet Yazıları
 • Hac ve Umre Yazıları
 • Kurban ve Bayram Yazıları
 • Vahdet Yazıları
 • Siyaset Yazıları
 • Medeniyet Yazıları
 • Şahsiyet Yazıları
 • Tenkid Yazıları
 • Ramazan Yazıları

Bu Seri; yazarın çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan yazılarının konularına göre tasnif edilmesiyle oluşmuştur. Bu seri içindeki yazılar daha öncesinde Dağarcık, Şafak Yazıları, Makalat, Ayetlerin Işığında, Sözün Gücü Mü Gücün Sözü Mü, Yerliler ve Yersizler, Savaş Kesmeyen Sözler, Kalemler Öğreten Adına, Efendim, Yokluğunda Düşülmüş Notlar, Ramazan Yazıları, Kelimeler isimleriyle ayrı kitaplar olarak yayınlanmıştır.

Yazarın Kitapları Hakkında Tarihsel Notlar

 • "Bir Yaradan Kurşun Çıkarır Gibi" kitabı "Söyleşiler 1" ve "Söyleşiler II" kitaplarının birleştirilmiş yeni baskısıdır.
 • "İslami Hareket ve Kıyamlar Tarihi" kitabı "Anadolu İslami Hareketleri I-II-III" kitaplarının genişletilmiş yeni baskısıdır.
 • "Şafak Yazıları" ve "Makalat" isimli iki kitapçık daha sonra "Şafak Yazıları" ismiyle tek kitap olarak yayınlanmıştır.
 • "Efendim" ve "Ramazan Yazıları" kitapları yazılar serisinde "Peygamber Yazıları" ve "Ramazan Yazıları" olarak yeniden gözden geçirilmiştir.

Bu kimi eserleri İngilizce, Arapça, Almanca, Kürtçe, Azerice, Romanca, Bulgarca, Arnavutça dillerine çevrilip ilgili ülkelerde yayımlanmıştır. Yine de şu tercümeler ülkemizde de bulunabilmektedir.

 • İngilizce, The Kingdom of Heart (Yürek Devleti)
 • İngilizce, Conquest Of Heart (Yürek Fethi)
 • Kürtçe, Dewleta Dilan (Yürek Devleti)
 • Kürtçe, Risala Gori Kirine (Adayış Risalesi)

Kaynakça:

 • Düşün Yayıncılık Web Sitesi
 • Sabri Ünal (Düşün Yayıncılık Eski Editörü)

 

Bu mesaj, m1gin tarafından, 04.06.2013 21:41:17 itibariyle düzenlenmiştir.
İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: ZyntS, kapadokyatur, hyigit, doga.34, toprak.34,
Son Oturumlar: