Enlem ve Boylam 80 - Phrasal Verbs & Idioms

Merhaba değerli dinleyenler, yine yeni bir "Enlem ve Boylam"da, 80. "Enlem ve Boylam"da, "Envaiçeşit Müzik ve İçerik"le, Nisan 2015 itibariyle huzurlarınızdayız.

Dinlemek için: Enlem ve Boylam 80 (Nisan 2015)
İzlemek için: Enlem ve Boylam 80 (Nisan 2015)

Enlem ve Boylam, Mustafa Birgin

Bölüm: Enlem ve Boylam 80 (Nisan 2015)
Hazırlayan ve Sunan: Mustafa Birgin
Boyut: 21 MB
Süre: 15 dk.
Tür: Podcast
Teknik Özellikler: MP3, 192 Kbps, 44 KHz, Stereo
Fon Müzikleri:
Luciano Foglia - Only Please Yourself
Pierlo - Profi 70s
Statusq - Dream of the Insomniac
Avaren - Depths
Kevin MacLeod - Crunk Knight
Revolution Void - The Narrative Changes

Akış Çizelgesi:

Zaman Bölüm Açıklama
00 Giriş Açılış sinyali
00 Eğlenceli İngilizce İki ve daha fazla kelimeden oluşan İngilizce phrasal verbs, deyim vb. ifadelerden seçmeler...
22 Çıkış Kapanış sinyali

"Eğlenceli İngilizce" köşesinde işlenen ifadeler

İngilizce İfade Türkçe Anlam
laying down belirleme, düzenleme; yere koyma
right on devam et; tam isabet
cross out çizmek, silmek, karalamak
hand over vermek, devretmek; teslim
throw up kusmak; vazgeçmek
hang in there sebat et! dayan! gayret et!
black out bayılmak, bilincini kaybetmek; karartma
short notice kısa süre
rub up tozunu almak, silerek parlatmak, ovmak
keel over devrilip düşmek
back out vazgeçmek, caymak; sözünden dönmek
fan out yelpaze gibi açılmak; yayılmak, esmek
up for it hazır, oynamaya hazır
double back aynı yoldan dönmek; ikiye katlamak
in spite of rağmen
put up sunmak, arzetmek, bildirmek
hit on birine asılmak; rastlamak; aklına gelmek
show up çıkagelmek, meydana çıkmak; ifşa etmek
round trip gidiş dönüş yolculuğu
get on anlaşmak, geçinmek
hand it to hakkını vermek, kabullenmek
firing squad tören kıtası, idam mangası
part with elden çıkarmak; vermek
blue in the face çok kızgın; çileden çıkarılmış
put out söndürmek; kapamak; üretmek
keep watch bekçilik etmek, nöbet tutmak
pitch in işe girişmek; beraber çalışmak
stay put sabit durmak, kımıldamamak
head on kafa kafaya, burun buruna
go along with kabul etmek, desteklemek
play down önemsememek, hafifsemek
fresh out taze bitti
give or take aşağı yukarı, civarında
fair game meşru hedef; çantada keklik
well off varlıklı; şanslı; iyi durumda
big time önemli, en yüksek düzey
write off iptal etmek; hiçe saymak
blow up havaya uçurmak, patlatmak
say so düşünce, iddia
pull strings torpil yapmak
carve out biçimlendirmek, oluşturmak, yapmak
fall out kapışmak; bozuşmak
head start avantaj, üstünlük
pull off çıkarmak, soymak
count on güvenmek
come in handy işe yaramak
let it go kafaya takmamak, peşini bırakmak
pass away ölmek, vefat etmek
eye to eye göz göze, karşılıklı anlayışla
make up uydurmak, oluşturmak
take cover gizlenmek, sığınmak
stick out çıkıntı yapmak; besbelli olmak
turn up bulmak, meydana çıkmak
rip apart sökmek, parçalamak
tell on ispiyonlamak, gammazlamak
push on ilerlemek; devam etmek
take it dayanmak, katlanmak
crime scene olay yeri
go off başlamak; ötmek; patlamak
be my guest ne istersen yap; evinde hisset
leg it koşmak; tüymek
take down sökmek, parçalamak, devirmek
make sense anlamı olmak; mantıklı olmak
lay low yere sermek; gizlenmek
cut loose çözmek, açmak, sökmek
settle down yerleşmek, yuva kurmak
stand guard nöbet tutmak
by all means elbette, şüphesiz
dead end çıkmaz, kör uç
now that madem ki
snap out pat diye söylemek, birden söylemek
chance on tesadüfen bulmak
bundle up sıkıca giyinmek
turn out tersyüz etmek; sonuçlanmak
given that varsayarak, farzedelim ki
worked up öfkelenmiş; heyecanlı
cold feet çekinmek; tereddüt, isteksizlik
take in dolandırmak, kandırmak
in the wake of ardında, yolunda
so be it öyle olsun, hadi bakalım
as it were sanki, güya, âdeta
in the first place evvel emirde, en önce
make it başarmak, yetişmek
loose end yarım kalmış iş
washed up işi bitmiş, hapı yutmuş
step up yükseltmek, artmak

Bağlantılar:

Bu sayfa, 30.04.2015 tarihinde yayınlanmış ve 7087 defa görüntülenmiştir.
Oyla!
Abonelik Bilgisi
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: cykquj-dahhok-tYbgo0, aslandik, refrefsuvarisi, vizyon58, Gakk,
Son Oturumlar: