Görüntülenme: 44201
Jet İmam ve Hızına Yetişemeyen Cemaat
2007/05/16 22:43
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 9,5 (1 oy)

Videodan Dikkatimi Çeken Kısımlar :)

" ... dua ediyoruz. Hamdi Yılmaz bana kafa sallıyor; görüşürüz senle diye.  Cemaat görmüyor bunu, diğer cemaat en arkaya dizilmişler onlar. Ben çıkar da kaçarım da, hemen tutalım, yaka paça dövelim, diye..." 

" ...aradan 3-4 gün geçsin, bayram bitsin; ondan sonra ne yapacaksanız yapın. Böyle şey olur mu ya?" 

Bu mesaj, m1gin tarafından, 17.03.2011 00:32:07 itibariyle düzenlenmiştir.
İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Ha ha..
2007/05/22 15:00
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Bu arada da dua ediyoruz haa :):)

idare eder
2007/05/27 0:19
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

komik ama daha guzellerini bekliyorum

 

Yaw imam sen harbiden dayağı haketmişsin..
Ne alemi war o kadar hızlı kıldırmanın..

Milleti görmüomusun? Sana yetişmek için adam rükuyu yapmadan secdenin üstüne zıplıo :))))

Neyse Niyazi haklı ağlama boşuna :)))

Bidaha da yapmazsın :)

 

haha cok komık ya 

KRAL ÇIPLAK! diye bağırmak geliyor içimden,üye olduğumdan beri sürekli bu sayfaya uğruyorum ama nafile.Jet imam da cemaat de ortada yok.

 Videoyu izledikten sonra az evvel dinlediğim "Bunda Gülecek Ne Var?"  programı aklıma geldi. yazık, memleketimiz işte böyle imam - hatiplerin ellerine emanet.  bunda gülecek ne var!?

İmam İle Hasbihâl
2011/03/17 0:27
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 8,5 (1 oy)

 

Bugün, Facebook'ta pek keyifli bir video ile karşılaştım... Bir imam, bir anısını anlatıyor...

Namazda Fatiha suresini makamlı şekilde okurken, makamlara kendini pek kaptıran cemaatten biri, ona sesli olarak eşlik ediyormuş... Ama melodik bir eşlikmiş bu. :)

İmam şaşırmış... 
Bari makamı değiştireyim de, bana eşlik edemesin, diye düşünmüş. :)
Ama dedik ya hani, adamın makamlarla arası iyi, diye... O da makam değiştirmiş. :)

Bu sefer imam, hem onu ikaz etmek hem de yakasından düşürmek istercesine, sesini yükseltmiş... 
Adam da gelen pası yakaladıktan sonra, ahenkle devam etmiş. :)

Ve buyurun..

 

İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Buyrun,hep Beraber...
2011/03/17 1:24
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 7,5 (1 oy)

 MaşaAllah,imamın ses ve yorum,eşlik edilmeyecek gibi değil yani

 

Jet İmam
2011/03/25 15:04
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 6,5 (1 oy)

ben _jet_ imam olsam ve o akşam dövüleceğimi anlasam namazı töbe bitirmem uzattıkça uzatırım

     Geçen sene Ramazan ayında dinle diyanetle alakası olmayan tv kanalları ve onların tecessüm etmiş olan tuvalet (pardon )gazete kağıtları, çarşaf çarşaf teravih namazı hızlı mı kılınır? Yavaş mı kılınır ? diye yayın yapmıştı.Maksatları insanları ifsat etmek olan  bu zevat na ikram KANALizasyonlar haber yapacak bir şey bulamadıklarından olsa gerek her Ramazan bu tür meseleleri gündeme taşıyarak reytinglerini artırmaya çalışıyorlar. Konu dini bir mesele olunca Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yapmıştı.
    Malum önümüz Ramazan bu tür haberleri ekranlarda,gazetelerde görürsek şaşırmayalım efendim, bu arada dayak yiyen arkadaşa geçmiş olsun diyeceğim ama dayağı hak etmiş her halde ne diyeyim darısı bizim bahri hocanın başına :)
    Latife bir yana Diyanet İşleri Başkanlığının bahsettiğim açıklamaları aşağıda Rabbim mübarek üç aylarımızı gelecek olan Ramazan'ımızı Leyle-i Kadrimizi hakkımızda hayırlı bereketli eylesin inşallah.

Teravih Namazı İle İlgili Basın Açıklaması

Tarih: 12.08.2011

Son günlerde basılı ve görsel medya organlarında Teravih namazı etrafında başlayan tartışmaların ardından halkımızın tepkisini yoğunlukla Başkanlığımıza iletmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür.

1. Her şeyden önce Ramazanın manevî ikliminin herkesi kuşattığı, ibadet ve hayır duygularının coştuğu, milyonların kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç demeden cami ve mescitlere koştuğu, bütün ülke vatandaşlarının açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan milyonlarca Afrikalı kardeşlerinin imdadına yetişmek için seferber olduğu bir zaman diliminde bu manevî atmosferle hiç bağdaşmayan inanmış gönülleri kuşku ve tereddüde sevk eden tartışmaların milletimizin ilim, irfan ve hikmet dünyasına hiçbir şey katmadığı, her türlü izahtan varestedir.

2. Ramazan gecelerini ihya sadedinde vatan sathının bir mabede dönüşmesine vesile olan Teravih namazını İslâm’ın ciddiyetine ve vakarına yakışmayacak polemiklere malzeme hâline getirmenin herhangi bir dinî hassasiyetle, herhangi bir ilmî ve fikrî mülâhaza ile yahut herhangi bir toplumsal maslahat ile izahı mümkün değildir.

3. Herhangi bir hususun İslâm’da olup olmadığını sadece metinlere indirgeyerek belirlemeye çalışmak, tarih boyunca varlığını arızî bir durum olarak sürdüren bir usul problemidir. İslâm on beş asırlık bir inanç, tarih, kültür ve medeniyete sahiptir. Nelerin İslâm’da olup olmadığına karar verirken bu tarih, kültür ve medeniyet de mutlaka hesaba katılmak zorundadır. İslâm’ın temel bilgi kaynakları, Müslümanların tarihi tecrübesi ve yine Müslümanların geliştirdikleri bilgi metodolojisi her zaman kılavuz olmalıdır.

4. Resûl-i Ekrem (sav)’den bugüne kadar şaz denilebilecek birtakım zorlama yorum ve uygulamalar dışında İslâm tarihinin tüm zamanlarında, bütün müminler tarafından büyük bir coşku ile tüm coğrafyalarda müekked bir sünnet olarak eda edilen Teravih namazının varlığını tartışırken, Kur’an’ın nüzul sürecine katılan Hz. Peygamber’le birlikte vahyi pratik bir hayata dönüştüren sahabe neslinin icma ve ittifakını yok sayarak tarihi rivayetlerin satır aralarında boşluklar aramak ve bunu mübarek Ramazan ikliminde bir polemik konusu haline getirmek ilmî ciddiyetle kabil-i telif değildir.

5. Aynı şekilde fıkıh, kelâm, hadis, tefsir gibi İslâmî ilimlerin metodolojilerini kurarak din-i mübin-i İslâm’a ilim zemininde süreklilik kazandıran İslâm bilginlerinin Hanefisiyle, Şafiisiyle, Malikisiyle, Hanbelisiyle bütün mezheplerin ittifakını yok sayarak, onların her biri pek çok ayet ve hadise dayanan sahih örf, maruf sünnet, istihsan, mesâlih-i mürsele, amel-i ehl-i Medine gibi prensiplere hiçbir değer atfetmeyerek indî mülâhazalarla ibadet alanında değerlendirmelerde bulunmak ciddî bir usul yahut usulsüzlük sorunudur.

6. Aziz milletimiz bilmelidir ki “İslâm’da teravih namazı diye bir namaz vardır.” Bu namaz, Ramazan gecelerinde kılınan bir namazdır. Bu namazı Hz. Peygamber (sav) bizzat kendisi kılmıştır. Onun kıldığını gören sahabîler de Medine Mescidinde bu namazı kılmışlardır. Hatta o kadar çok ilgi göstermişlerdir ki Sevgili Peygamberimiz bu namazın onlara farz kılınmasından yahut onlar tarafından farz telâkki edilmesinden kaygı duyduğu için bilahare bu namazı mescitte değil evinde kılmayı tercih etmiştir. Ramazan orucunu samimiyetle tutan gece ibadetini de içtenlikle yerine getirenlerin bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Müslümanların Übey b. Kâ’b’ın arkasında bu namazı kıldıklarını öğrenince de memnuniyetini dile getirmiştir.

7. Hz. Peygamber (sav)’in bu namazı yasakladığı iddiası ise akla ziyandır. Sadece üç dört gün ashabıyla birlikte mescitte kıldıktan sonra kendisi evinde kılmayı tercih etmiştir. Ve ilk Müslümanlar Hz. Peygamber (sav)’in vefatının ardından Hz. Ebubekir devrinde ve Hz. Ömer devrinin ilk iki senesinde Ramazanlarda bu namazı ya evlerinde yahut Medine mescidinde tek başlarına veya kıraatini beğendikleri bir kimsenin arkasında ayrı ayrı cemaatler halinde kılmaya devam etmişlerdir. Bu devamlılık da göstermektedir ki teravih namazının yasaklanması diye bir şey asla söz konusu değildir.

8. Teravih namazının Hz. Peygamber (sav) zamanında “teravih” ismiyle anılmaması, hadislerde “kıyâmu’l-leyl” olarak geçen bu namaza daha sonraları her dört rekâtta bir oturulup istirahat edildiğinden “terviha/teravih” denilmesi, “teravih” isminin sonradan verilmiş olması böyle bir namazın olmadığı anlamına gelmez.

9. Teravih namazı İslâm tarihi boyunca bütün İslâm diyarlarında hep kılına gelmiştir. Bunun bir tek istisnası vardır. O da bugün bu namaza itiraz edenlerin tarihteki tek benzerleri olan ve konuya mezhepsel, ideolojik bir taassupla yaklaşan Fatımî Sultanlarıdır. Bazı Fatımî Sultanları teravih namazına şiddetle itiraz etmiş, bununla kalmamış ve özellikle Mısır’da camilerde bu namazın kılınmasını onlarca yıl yasaklamışlardır. Hatta tarihçilerin kaydettiklerine göre yasaklamakla da kalmamışlar, teravih namazını kılmakta ısrar edenleri şiddetle cezalandırmışlardır.

10. Sonuç olarak Hz. Peygamber (sav)’in ibadet hayatındaki eşsiz rehberliğini, nebevî uygulamaları yaşayarak aktaran sahabenin ittifakını, fıkıh mezheplerini ve on beş asırlık İslâm âlimlerinin icmaını ve daha da önemlisi asırlardır Ramazanı hayat veren bir medeniyete dönüştürmeyi başarmış Müslümanların ve aziz milletimizin on beş asırlık uygulama ve birikimini, kültür ve geleneğini dikkate almadan yapılan bu yersiz açıklama ve iddialar asla maşeri vicdanlarda yer bulmayacaktır. Başkanlığımız milletimizin dinî hassasiyetini rencide edecek her türlü teşebbüsü yakından izlemekte, dinî konularda en yüksek karar organı olan Din İşleri Yüksek Kurulumuz da halkımızı aydınlatmaya devam etmektedir. Milletimiz teravih namazının İslâm’ın ibadet tarihinin ayrılmaz unsurlarından olduğu konusunda en küçük bir şüpheye düşmemelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Camide Ne Yapılmamalı?
2013/02/14 15:33
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 7,2 (2 oy)

Facebook'ta karşılaştığım bir video; camide yapılmaması gereken davranışları abartılı ve komik bir şekilde ele almaktaydı.

Kuru kuru güldürmenin ötesinde, kişinin kendisini sorgulamasına katkıda bulunması bakımından, siteye eklemeye karar verdim. 

Kirli sakallı erkeklerin bayan rollerine girmeleri ve dedikodu yapmaları seyre değerdi doğrusu. 
Bir diğer tabloda ise, kendilerine ikram edilen yemeğin (pişmiş tavuğun), helal olup olmadığının sorgulanması da eğlenceli idi.

Bu arada kendimi tebrik etmeme izin verin lütfen. 
Her ne kadar her zaman başaramasam da, Cuma günleri namazda safın en ucunda bulunmaya gayret ettiğim oluyor. :P
Saç uzun olunca, secde sırasında yanlara saçılabiliyor. Kenarda olduğumda en azından onu duvar tarafına yatırabilmekteyim. 
Bazen de, saçın kuyruk kısmını cekentin iç kısmına soktuğum oluyor. Böylece ucu sabitlenen saç, kontrolde kalıyor. :)

Bunca eziyete ne gerek var, kesiver saçını kökünden, diye düşünenler için mini bir açıklama yapayım: 
Bu anlamda hiç şikayet filan almış değilim, yanlış anlaşılmasın; kendi kendime kuruntu yapıyorum işte. :P
Kuruntu da iyi bir şey değil aslında. Hepsi saç yüzünden... Ya da... Yok ya, saçın suçu ne!? Bütün kabahat benim! 

İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: Gakk, busbus, siyamiaytar, 1234123123123, Siyami,
Son Oturumlar: