Görüntülenme: 42671
Dizin Oluşturmak
2009/04/09 21:21
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

İyi akşamlar Mustafa Birgin.

Sizden bir konuda yardımınızı rica edecektim.

Yüksek Lisans tezi hazırlıyorum. Tez konum 1980-2005 yılları arası coğrafya bibliyografyası.

Şuana kadar 5 100 tane bibliyografik künye topladım. Şimdi sizden isteğim; konu ve yazar dizini oluşturmanın kolay bir yolu var mı? Ya da tavsiye edebileceğiniz en kolay yol? 

Bilimsel bir çalışmaya destek verebilmeniz dileğiyle.

Şimdiden teşekkür ederim.

Sağlıcakla Kalın.

Program Önerisi
2009/04/09 21:41
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Merhaba Seval,

Anladığım kadarıyla, 2 sütun (alan) söz konusu: Yazar ve Konu

Office Access uygulamasını tavsiye ederim. Ancak Access programı hakkında bilginiz yoksa, Excel uygulamasını kullanabilirsiniz.

Şayet kayıtlarınızın belli bir sistematiği varsa, daha pratik yaklaşımlar oluşturulabilir belki.
Örnek olarak bir yazara ait birçok konu olması durumunda, her defasında yazar isminin girilmesi gerekmeyebilir.

Birkaç örnek kayıt gönderebilir misiniz?

Kolaylıklar...

İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Yanıt: Dizin Oluşturmak
2009/04/09 22:03
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Önerilerinizi biraz detaylı açıklayabilirseniz sevinirim.

 
Ozaner, F. S., 1991, “Çarpık Yapılaşma ve Aşırı Kum Alımının Türkiye’nin Akdeniz Kıyı Kuşağındaki Kıyı Dengesi ve Deniz Kaplumbağaları Üzerindeki Olumsuz Etkileri”, Uluslararası Birinci Bölgesel Jeomorfoloji Konferansı (6-10 Mayıs 1991) Bildiri Özleri, s. 82-83, Ankara.
Ozaner, F. S., 1993, “Türkiye’nin GD Akdeniz Kıyılarında Hızlanmış Kıyı Erozyonu, Nedenleri ve Alınması Gereken Önlemler”, 14. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özleri, s. 7-8, Ankara.
Ozaner, F. S., 1993, “Vespasianus-Titus Tüneli ve Neden Olduğu Jeomorfolojik Değişiklikler”, 14. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özleri, s. 16-17, Ankara.
Ozaner, F. S., 2003, “Elmalı (Antalya) Polyesinde Karagöl ve Avlan Göllerinin Kurutulmasından Önceki ve Sonraki Şartların Karşılaştırılması”, Sırrı Erinç Sempozyumu (11-13 Eylül 2003) Genişletilmiş Bildiri Özetleri, s. 107-118, İstanbul.
Ölgen, M. K., “Temel Uzaktan Algılama ve GIS Semineri”, TUBİTAK-MAM, 18-22 Nisan 1994, Gebze.
Ölgen, M. K., “Yapay Zeka ve Coğrafya”, Uluslararası XII. Türkiye Yapay Zeka ve Sinir Ağları Sempozyumu TAINN-03, 02-04 Temmuz 2003, Çanakkale.
Ölgen, M. K., 1993, “Altınova (Ayvalık)’nın Holosen Jeomorfolojisi”, 14. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özleri, s. 34, Ankara.
Ölgen, M. K., 1993, “Türkiye’de Buharlaşma Koşullarını Etkileyen Faktörler ve Buharlaşma Rejim Tipleri”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 7, s. 221-234, İzmir.
Ölgen, M. K., 2003, “Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Turizm Amaçlı Çevresel Duyarlılığın Belirlenmesi”, Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu (16-18 Nisan 2003 İzmir), Ege Üniv. Coğrafya Bölümü Sempozyumları 2, Bildiriler, s. 25-32, İzmir.
Ölgen, M. K., 2005, “Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Yapay Zekâ Yaklaşımları”, Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi (27-29 Nisan 2005), E. Ü. Coğrafya Bölümü Sempozyumları-III, s. 249-264, İzmir.
Sür, Ö., 1982, Yanardağlar, Oluşumları ve Faaliyetleri, A.Ü. DTCF Yay. No: 262, Ankara.
Sür, Ö., 1986, Yerküre ve Evren, T.C.Anadolu Üniversitesi Yay. No: 148, Açık Öğretim Fakültesi Yay. No: 63, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
Sür, Ö., 1989, Volkanoloji, Dil ve Tarih-Coğrafya Fak.Basımevi, Ankara.
Sür, Ö., 1993, “Türkiye’nin Deprem Bölgeleri”, Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye Coğrafya Dergisi, Sayı: 2, s. 53-68, Ankara.
Sür, Ö., 1994, “Türkiye’de Volkanizma ve Volkanik Yerşekilleri”, Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye Coğrafya Dergisi, Sayı: 3, s. 29-52, Ankara.
Tunçel, H. Üçeçam, D., 2000, “Türk Coğrafya Kurumu Meslek Haftaları”, Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, C: 10, S: 2, s. 231-251, Elazığ.
Tunçel, H., 1991, “Meydancık (Artvin) Çevresinde Coğrafya Gözlemleri”, Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi I. Sempozyumu (29 Nisan-1 Mayıs 1991) Bildiri Özetleri, s. 7, Ankara.
Tunçel, H., 1991, “Türkiye'de (1966-1986 Yılları Arasında) Arıcılığa Genel Bir Bakış”, Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi I. Sempozyumu (29 Nisan-1 Mayıs 1991) Bildiri Özetleri, s. 11, Ankara.
Tunçel, H., 1992, “Türkiye’de (1966-1986 Yılları Arasında) Arıcılığa Genel Bir Bakış”, Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Coğrafya Dergisi, Sayı: 1, s. 97-126, Ankara.
Tunçel, H., 1994, “Türk Coğrafya Kurumu Yayınları Bibliyografyası (1943-1975)’na Ek”, Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye Coğrafya Dergisi, Sayı: 3, s. 371-380, Ankara.
Tunçel, H., 1995, “Mezraa Kavramı ve Türkiye’de Mezraalar”, Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, C: 7, Sayı: 1-2, s. 263-280, Elazığ.
Tunçel, H., 1996, “Develi İlçesinin Turizm Potansiyeli”, Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, C: 8, S: 1, s.341-358 , Elazığ.
Tunçel, H., 1996, “Mezraa Kavramı ve Türkiye’de Mezraalar”, Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye Coğrafya Dergisi, Sayı: 5, s. 73-98, Ankara.
Yılmaz, O., "Gümüşhane'nin Sanayi Faaliyetleri ve Potansiyeli", Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu, Gümüşhane Valiliği s. 305, Ankara.
Yılmaz, O., 1991, “Tortum Gölü Çevresinde Mezraa Yerleşmeleri”, 27. Coğrafya Meslek Haftası (20-24 Kasım 1991) Bildiri Özetleri, s. 61-62, Ankara.
Yılmaz, O., 1991, “Tortum Gölü Çevresinde Mezraa Yerleşmeleri”, SDÜ-Fen Sos. Bil. Derg. Sayı: 1, s. 336-343, Isparta.
Yılmaz, O., 1991, “Tortum’da Nüfus Hareketleri”, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Bilimleri, Araştırma Dergisi, Sayı: 19, s. 115-134, Erzurum.

 

Format
2009/04/09 22:30
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Hazırlanan bu dokümanı hangi formatta sunmalısınız? Belli özel bir format var mıdır? Normal Word formatı uygun mudur?

Bu bilgileri yazılı bir ortamdan mı bilgisayar ortamına aktarıyorsunuz yoksa bilgisayar ortamında var olan bir dokümandan mı kopyalıyorsunuz?

Bu çalışmanızda amaç, yukarıda bir bölümünü sunduğunuz gibi, tüm kaynakları peşpeşe dizmek midir?

Örneklerden anladığım kadarıyla, aşağıdaki sütunlara ihtiyaç var. Ya da en azından, aşağıdaki gibi bir değerlendirme size hız kazandırabilir.

Yazar Adı, Tarih, Makale Başlığı, Yayın Bilgisi, Yer

Excel programını kullanarak, A sütununu Yazar Adı; B sütununu Tarih... vb. gibi değerlendirebilirsiniz.

Bu yaklaşımla, diyelim ki aynı yazar adını tekrar girmeniz gerektiğinde, Excel daha önce girilmiş değerler arasından size seçme hakkı sunacaktır.

İyi çalışmalar...

İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Yanıt: Dizin Oluşturmak
2009/04/09 23:09
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Ben galiba çok iyi açıklayamadım.

Coğrafya bilimi alanında yayınlanmış olan 1980-2005 yılları  arasındaki makale ve kitapları word programında bibliyografya kurallarına göre yazarak biraraya getirdim. Bunları A'dan Z'ye Alfabetik olarak sıraladım.

Ve şimdi araştırıcıların aradıkları konuya ve/veya yazara kolayca ulaşabilmeleri için konu ve yazar dizini oluşturmak istiyorum. Bu benim aynı zamanda tezimin kalitesini arttıracak.

Az önce gönderdiklerim gibi elimde 5 100 künye var. Bunların dizinini oluşturmak için kolay bir yol var mı?

Yoksada kendinizi fazla yormayın yine de ilginiz için tekrardan teşekkür ederim.

 

Yanıt: Dizin Oluşturmak
2009/04/09 23:31
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Bu konuyla ilgili bir paylaşımınız olursa çok sevinirim.

Bibliyografya
2009/04/09 23:35
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Hmm... Anladığım kadarıyla arama yapılabilsin istiyorsunuz. Yani yazar ya da yayın adına göre arama yapılabilsin istiyorsunuz...

Bu durumda veritabanı oluşturmalısınız. Bunun için Office Access programından yararlanabilirsiniz.

Daha sonra, Access'te Form kullanarak bir kullanıcı arayüzü oluşturabilir ve aramaların buradan yapılması sağlanabiir.

Ayrıca, bir programlama dili yardımıyla bu işlemler daha gelişmiş bir şekilde yapılabilir.

Aşağıda, basit bir bibliyografya programının resmi görülmektedir. Sanırım istediğiniz buna benzer bir uygulama.

bibliyografya

 

Şayet istediğiniz öyle bir uygulama ise Access kullanımını araştırabilirsiniz.

Bir aciliyeti yoksa, daha sonra, Access tablo yapısını oluşturup size iletebilirim.

Kolaylıklar...

İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Yanıt: Dizin Oluşturmak
2009/04/10 9:24
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Sizinde dediğiniz gibi bütün kelimelerin hangi sayfada olduğunu arayıp gösteren bir sistem arıyorum.

İki hafta sürem var. Biraz zor olacak galiba. 

Pratik Yol Arayışı
2009/04/10 9:53
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Yukarıda ekran görüntüsü verilen bibliyografyaya benzer bir uygulama istiyorsunuz demek...

İki hafta içerisinde, 5000 kaydı kopyala yapıştır yöntemiyle belki veritabanına aktarabilirsiniz. Ancak bu oldukça zahmetli ve bir o kadar sıkıcı bir iştir. 

Pratik bir yol bulmak gerek.... 

İncelemem için, bilgileri içeren dosyayı bana mail olarak atabilir misiniz?

Adresim mbirgin@hotmail.com

 

İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Üşengeçlik!
2009/04/15 17:09
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Merhaba Seval,

Ben basit bir uygulama oluşturdum. İşinize yarar mı bilemem artık. 

Programı indirmek için: www.mbirgin.com/Sil/Dizin/Dizin.zip

Kullanımını yazmaya üşendim. 
 

Önceki ayki planıma göre, günlük 5 dakika görsel anlatı kayıtları yapmam gerekiyordu. Ama eksik kalmış. 
 

İşte fırsat! 

Ve, uygulamayı görsel olarak anlattım: Dizin Uygulaması Anlatımı 
(Tam ekran izlemek için, oynatıcı üzerine çift tıklayınız.)

...

İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Yanıt: Dizin Oluşturmak
2009/04/15 21:59
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Merhaba, hiç üşengeçlik olur mu benim için bir iyilik yaptınız.

Dediklerinizi aynen yaptım,UTF8 olmadı, index ile yaptım aradığım kelimeleri buluyor ancak sayfa numaralarını göstermiyor.

Hangi sayfada olduklarına benim bakmam gerekli herhalde. Bu şekilde galiba dizin oluşturulabilir, yarın hocamla görüşmem var,belki bu şekilde ana konulara göre bir dizin verilebilir.

Kafam çok karışık dizin oluşturmak zor iş, bütün kelimeleri teker teker girmek örneğin; jeoloji, jeomorfoloji, ekoloji, oba, yayla, sayfiye, dağ, vs...vs...vs...gibi. Umarım dizin istemezler. Ama gönderdiğiniz program başka çalışmalarda da çok işime yarayacak emin olun.

Allah sizden razı olsun. İnşallah sizde hayatınızda zorluklarla karşılaşmazsınız, karşılaştığınız  engeller karşısında size uzanacak bir el bulmanız duasıyla.

Sizi tanımak benim için bir ayrıcalık ve şanstır. Her şey için tekrardan teşekkür ederim.

İyi ki varsınız.

Sağlıcakla kalın.

 

Yanıt: Dizin Oluşturmak
2009/04/16 22:58
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

İyi geceler,

dizin konusunu hocamla konuştuk, ancak künyelerin sayfa numaralarını veren bir program geliştirebilirseniz daha çok işimize yarayacağını söyledi. Çünkü bu gönderdiğiniz programla bütün künyelerin hangi sayfada olduğuna bakmamız gerekiyor.

Yine de emeğinize sağlık,

Teşekkürler.

Örnekleme
2009/04/16 23:05
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Hayırlı geceler Seval,

 

Sizin hazırladığınız doküman, yukarıda bir bölümünü sunduğunuz gibi devam etmiyor mu? Yani sadece kaynak bilgileri yer almıyor mu?

"Sayfa numarası" derken neyi kastettiğinizi anladığımdan emin değilim. Bunu örnekleyebilir misiniz?

İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Yanıt: Dizin Oluşturmak
2009/04/16 23:20
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Ben bu bibliyografik künyeleri Word'de yazdım ve sayfaları numaralandırdım.

Şimdi elimdeki bütün kaynaklar 400 küsüratlı.

Mesela size gönderdğim Tunçel, H.,

Tunçel, H., 1992, “Türkiye’de (1966-1986 Yılları Arasında) Arıcılığa Genel Bir Bakış”, Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Coğrafya Dergisi, Sayı: 1, s. 97-126, Ankara.

327. sayfada yer alıyor. Dizinde de önemli olan aranan kelimenin hangi sayfada olduğudur,  örneğin; Arı kelimesinin hangi sayfalarda yer aldığı gibi.

Arı: 45, 76, 327, 412, gibi.

Tıkanma
2009/04/16 23:49
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Hmm... Sanırım tıkandım.

İlgili sayfa gidilmesinin ek bir avantajı olmalı, değil mi? Orada, araştırmacının daha fazla yararlanabileceği, benzer kaynaklar mı listelenmiş oluyor?

Oluşturduğum uygulamada sözünü ettiğiniz sayfa numarasını elde edemem. Ancak siz uğraşarak, her sayfa başına özel bir kodlamayla, sayfa numarasını yazarsanız, bir şeyler yapabilirim.

Örnek olarak her sayfa başlangıcına,

---[[[Sayfa No 239]]]---

benzeri bir kodlama yapmanız gerekir ki, program ilgili bilgiyi elde edebilsin.

 

İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Yanıt: Dizin Oluşturmak
2009/04/17 10:43
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Hayırlı cumalar, m1gin,

"Orada, araştırmacının daha fazla yararlanabileceği, benzer kaynaklar mı listelenmiş oluyor?"  Cevap: Evet.

yazdıklarınızı pek anlayamadım. Nasıl yani özel bir kodlama.

Her sayfanın numarası var, özel kodlama derken?

Hocam izin verse bütün kayıtları size gönderecem ama izin vermiyor.

 

Kodlama
2009/04/17 14:07
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Hayırlı Cumalar Seval,

Özel kodlama, derken; normal metin içerisinde bulunmayacak bir işaretlemeden söz ediyorum.

Ki bu sayede, sayfa numaraları normal metinden ayırt edilebilsin program tarafından.

 

Yapılması gereken uğraştırıcıdır... Şöyle ki, bir anlamda Word dokümanınızı sayfa sayfa not defterine aktarmanız anlamına gelir bu.

Ve, her sayfa öncesi, not defterine ilgili sayfa numarası belirli bir kodlamayla eklenmelidir. Bu kodlama şöyle olabilir:

[Sayfa[1]]

Sayfa metni eklendikten sonra, sonraki sayfa için,

[Sayfa[2]] 

İlgili sayfa metni....

[Sayfa[3]]

.....

[Sayfa[n]]

....

Şeklinde sürer... Kolay olmadığını biliyorum... 

Allah kolaylık versin.  

İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Yanıt: Dizin Oluşturmak
2009/04/17 14:23
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Amin, inşallah kolaylık verir. Jüriler istemezse uğraşmiyacam çünkü zor bir işe benziyor.

Gönderdiğiniz program başka bir işimi kolaylaştırdı, şöyle ki yıllara göre yayınlanmış çalışmaların kaç tane olduğu görebiliyorum.

Örneğin; 1980 yılında 250, 1985'te 187, 1998'de 129, yayın yapılmış gibi.

Aslında bu hesapta olmayan bir şeydi ancak sizin gönderdiğiniz programdan sonra hocam buna karar verdi. Hazır böyle bir program varken  materyal kısmında böyle bir yoruma yer verebiliriz dedi.

Tekrardan Alah razı olsun. Yinede bir şeyler bulursanız paylaşmanız dileğiyle...

Bu mesaj, Seval tarafından, 17.04.2009 14:24:49 itibariyle düzenlenmiştir.
Teşekkür
2009/05/05 22:02
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Merhabalar m1gin.

Tezim başarılı bulundu,

Tez çalışmamım sonlarına doğru artık çok sıkılmıştım, o sıkıntılı dönemlerde bu siteyi gayri-ihtiyari bir şekilde tanımıştım bu benim için bu büyük bir şanstı. Artık eğlenerek çalışmaya başlamıştım bu durum tekrardan motive olup hızlı çalışmama vesile olmuştu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Böyle eğlenceli bir site hazırladığı için ve dizin hazırlama konusunda yardımcı olan Mustafa Birgin'e ve paylaşımlarını büyük keyifle okuduğum diğer arkadaşlara teşekkür ederim. 

Beklenen Sonuç
2009/05/05 22:15
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

 Selam Seval,

Tezinizin başarılı bulunmasına sevindim. Bu beklenen bir durumdu zaten.
Tebrikler... 

Güzel cümleleriniz için de teşekkürler...  

(HP-210:HP; 2/10)

İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: adszdzzz, kodak1988, keynes1, DADASIM, MusTurhan,
Son Oturumlar: