Bireysel Mesaj Gösterim Modu

Görüntülenme: 41701
Yanıt: Dizin Oluşturmak
2009/04/09 22:03
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Önerilerinizi biraz detaylı açıklayabilirseniz sevinirim.

 
Ozaner, F. S., 1991, “Çarpık Yapılaşma ve Aşırı Kum Alımının Türkiye’nin Akdeniz Kıyı Kuşağındaki Kıyı Dengesi ve Deniz Kaplumbağaları Üzerindeki Olumsuz Etkileri”, Uluslararası Birinci Bölgesel Jeomorfoloji Konferansı (6-10 Mayıs 1991) Bildiri Özleri, s. 82-83, Ankara.
Ozaner, F. S., 1993, “Türkiye’nin GD Akdeniz Kıyılarında Hızlanmış Kıyı Erozyonu, Nedenleri ve Alınması Gereken Önlemler”, 14. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özleri, s. 7-8, Ankara.
Ozaner, F. S., 1993, “Vespasianus-Titus Tüneli ve Neden Olduğu Jeomorfolojik Değişiklikler”, 14. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özleri, s. 16-17, Ankara.
Ozaner, F. S., 2003, “Elmalı (Antalya) Polyesinde Karagöl ve Avlan Göllerinin Kurutulmasından Önceki ve Sonraki Şartların Karşılaştırılması”, Sırrı Erinç Sempozyumu (11-13 Eylül 2003) Genişletilmiş Bildiri Özetleri, s. 107-118, İstanbul.
Ölgen, M. K., “Temel Uzaktan Algılama ve GIS Semineri”, TUBİTAK-MAM, 18-22 Nisan 1994, Gebze.
Ölgen, M. K., “Yapay Zeka ve Coğrafya”, Uluslararası XII. Türkiye Yapay Zeka ve Sinir Ağları Sempozyumu TAINN-03, 02-04 Temmuz 2003, Çanakkale.
Ölgen, M. K., 1993, “Altınova (Ayvalık)’nın Holosen Jeomorfolojisi”, 14. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özleri, s. 34, Ankara.
Ölgen, M. K., 1993, “Türkiye’de Buharlaşma Koşullarını Etkileyen Faktörler ve Buharlaşma Rejim Tipleri”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 7, s. 221-234, İzmir.
Ölgen, M. K., 2003, “Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Turizm Amaçlı Çevresel Duyarlılığın Belirlenmesi”, Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu (16-18 Nisan 2003 İzmir), Ege Üniv. Coğrafya Bölümü Sempozyumları 2, Bildiriler, s. 25-32, İzmir.
Ölgen, M. K., 2005, “Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Yapay Zekâ Yaklaşımları”, Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi (27-29 Nisan 2005), E. Ü. Coğrafya Bölümü Sempozyumları-III, s. 249-264, İzmir.
Sür, Ö., 1982, Yanardağlar, Oluşumları ve Faaliyetleri, A.Ü. DTCF Yay. No: 262, Ankara.
Sür, Ö., 1986, Yerküre ve Evren, T.C.Anadolu Üniversitesi Yay. No: 148, Açık Öğretim Fakültesi Yay. No: 63, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
Sür, Ö., 1989, Volkanoloji, Dil ve Tarih-Coğrafya Fak.Basımevi, Ankara.
Sür, Ö., 1993, “Türkiye’nin Deprem Bölgeleri”, Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye Coğrafya Dergisi, Sayı: 2, s. 53-68, Ankara.
Sür, Ö., 1994, “Türkiye’de Volkanizma ve Volkanik Yerşekilleri”, Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye Coğrafya Dergisi, Sayı: 3, s. 29-52, Ankara.
Tunçel, H. Üçeçam, D., 2000, “Türk Coğrafya Kurumu Meslek Haftaları”, Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, C: 10, S: 2, s. 231-251, Elazığ.
Tunçel, H., 1991, “Meydancık (Artvin) Çevresinde Coğrafya Gözlemleri”, Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi I. Sempozyumu (29 Nisan-1 Mayıs 1991) Bildiri Özetleri, s. 7, Ankara.
Tunçel, H., 1991, “Türkiye'de (1966-1986 Yılları Arasında) Arıcılığa Genel Bir Bakış”, Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi I. Sempozyumu (29 Nisan-1 Mayıs 1991) Bildiri Özetleri, s. 11, Ankara.
Tunçel, H., 1992, “Türkiye’de (1966-1986 Yılları Arasında) Arıcılığa Genel Bir Bakış”, Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Coğrafya Dergisi, Sayı: 1, s. 97-126, Ankara.
Tunçel, H., 1994, “Türk Coğrafya Kurumu Yayınları Bibliyografyası (1943-1975)’na Ek”, Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye Coğrafya Dergisi, Sayı: 3, s. 371-380, Ankara.
Tunçel, H., 1995, “Mezraa Kavramı ve Türkiye’de Mezraalar”, Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, C: 7, Sayı: 1-2, s. 263-280, Elazığ.
Tunçel, H., 1996, “Develi İlçesinin Turizm Potansiyeli”, Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, C: 8, S: 1, s.341-358 , Elazığ.
Tunçel, H., 1996, “Mezraa Kavramı ve Türkiye’de Mezraalar”, Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye Coğrafya Dergisi, Sayı: 5, s. 73-98, Ankara.
Yılmaz, O., "Gümüşhane'nin Sanayi Faaliyetleri ve Potansiyeli", Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu, Gümüşhane Valiliği s. 305, Ankara.
Yılmaz, O., 1991, “Tortum Gölü Çevresinde Mezraa Yerleşmeleri”, 27. Coğrafya Meslek Haftası (20-24 Kasım 1991) Bildiri Özetleri, s. 61-62, Ankara.
Yılmaz, O., 1991, “Tortum Gölü Çevresinde Mezraa Yerleşmeleri”, SDÜ-Fen Sos. Bil. Derg. Sayı: 1, s. 336-343, Isparta.
Yılmaz, O., 1991, “Tortum’da Nüfus Hareketleri”, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Bilimleri, Araştırma Dergisi, Sayı: 19, s. 115-134, Erzurum.

 

Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: biabetguncel, biaslotoyunu, mutluslave, osmany, birogretmen,
Son Oturumlar: