Görüntülenme: 139516
SQL INSERT INTO (Tabloya Veri Ekleme)
2007/06/21 0:03
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 6,5 (1 oy)

Normal şartlar altında, bir tabloya SQL komutlarıyla veri ekleme söz dizimi aşağıdaki gibidir.

INSERT INTO TabloAdı (Alan1, Alan2, ...) VALUES ("Değer1", "Değer2", ...)

Örnek:

INSERT INTO tblDeneme (Soyad, Kategori, Tarz) VALUES ("Birgin", "Müzik", "Dünya Müzikleri")

Yukarıdaki kullanım, alışılagelmiş basit kullanımdır.

Benim de ihtiyacım olduğu üzere, daha önceden varolan tablolardan bazı alanları kullanarak yeni tabloyu nasıl oluşturabiliriz? 
Cevap aşağıdadır.

INSERT INTO tblYeniTablo (Ad, Kategori, Tip)
SELECT Soyad, Kategori, Tarz
FROM tblEskiTablo
WHERE Radyo="Marmara FM"

Burada "Radyo" bir tablo alanıdır. Ve yukarıdaki söz dizimi,  "tblEskiTablo"dan filterelenen kayıtlardaki seçilen alanları "tblYeniTablo"nun ilgili alanlarına yerleştirir.

Bu, bir tablodan alınarak diğer tabloya ekleme örneğidir. Acaba birçok tablodan bazı alanları birleştirerek yeni tabloya eklememiz mümkün müdür? 

Yukarıdaki örneğe bakarak bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Ne var ki henüz denemedim; tahmini olarak aşağıdaki gibi bir söz dizimi olmalıdır.

INSERT INTO tblYeniTablo (Ad, Kategori, Tip)
SELECT tblEskiTablo1.Soyad, tblEskiTablo1.Kategori, tblEskiTablo2.Tarz
FROM tblEskiTablo1, EskiTablo2
WHERE tblEskiTablo1.Radyo = tblEskiTablo2.Radyo

Bu son kullanım, biraz kompleks gibi. İtiraf etmem gerekirse, şu an tam adapte de olamıyorum. Sanırım yakın zamanda böyle bir kullanıma ihtiyaç duyacağım. İşte o zaman, daha sağlam bir bilgi yazabilirim, umarım.
Şayet son kullanıma ihtiyaç duyuluyorsa "JOIN" kullanımlarının araştırılması uygun olur, kanaatindeyim.

Yararlanılan Kaynak:
www.1keydata.com/sql/sqlinsert.html

Bu mesaj, m1gin tarafından, 18.04.2010 01:32:12 itibariyle düzenlenmiştir.
İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com

Önceki günlerde bir veritabanı içerisindeki bir tablonun belli alanlarını, bir başka veritabanı içerisine yeni bir tablo olarak ekleme işlemini gerçekleştirdiği söylenen SQL kodlarıyla karşılaşınca heyecanlandığımı hissettim ve hemen denemeye giriştim. 

Gerçekten de oluyordu. 

Ve işte sözünü ettiğim, beni heyecanlandıran SQL kodları:

SELECT FirstName, LastName INTO tblNewUser IN "C:\Test.mdb" FROM tblUser;

Yukarıdaki kod, tblUser tablosundaki FirstName ve LastName alanlarını, var olan "C:\Test.mdb" veritabanının içerisine "tblNewUser" tablosu oluşturarak ekler.

Belli şartlar dahilinde işlemin yapılması istenirse "WHERE" ifadesi kullanılabilir.
Örnek:

SELECT FirstName, LastName INTO tblNewUser IN "C:\Test.mdb" FROM tblUser WHERE ID<100;

Şayet sonuç kayıtlar aynı veritabanı içerisinde yeni bir tabloda tutulmak istenirse, aşağıdaki dizim kullanılabilir.

SELECT FirstName, LastName INTO tblNew FROM tblUser;

Yararlı olması umuduyla... 

(HP-210:HP; 3/9)

İngilizce kelime ezberleme oyunu: vav.mbirgin.com
Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: refrefsuvarisi, vizyon58, Gakk, busbus, siyamiaytar,
Son Oturumlar: