Bireysel Mesaj Gösterim Modu

Görüntülenme: 60775
Bir Arz-ı Hal
2010/05/06 0:54
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! 7.7 (2 oy)

 Ya rabbi!

Hamd Senin için. Yerin, göğün ve onlarda bulunan her şeyin nurusun Sen...

Yerin, göğün ve onlarda bulunan her şeyin varlığına hayat veren  sensin Ya rabbi!

Hamd Senin için .Yerin, göğün ve onlarda bulunan her şeyin maliki  sensin Ya rabbi!

Hamd Senin için Rabbim! Hak Sensin... Va'din haktır. Seninle buluşmamız haktır. Sözün haktır Senin. Cennet haktır. Ateş haktır. Habercilerin haktır... Muhammed (s.a.) haktır. Sana teslim olduk,Sana iman ettik, Sana tevekkül ettik, Sana yöneldik ya rabbi!.

Ancak Sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz Rabim...

Bağışlanma diliyoruz Senden... yüce, kerem sahibi, rahmet sahibi, eşi ortağı bulunmayan, hayy ü kayyum olan Rabbim!

Tevbe ediyoruz Rabbim.. Tevbe gücünü vermeni diliyoruz. Senden, bağışlama diliyoruz...

Sensin insanı tevbe çağlayanında yıkayan, Sensin derin rahmetlere gark eden... Nefsine zulmeden, nefsine güç yetiremeyen bizim gibi biçareleri, ölüme, dirime, mahşere yönelirken rahmetlere gark eden Sensin...

Senin kapındayız ya rabbi; Derin yakarışlar içinde Sana yöneldik,kapına geldik...

Sen bizim Rabbimizsin, Allahım... Sen'den başka ilâh yok. Bizi Sen yarattın. Biz Senin kulunuz. Yaptığımız işlerin kötülüklerinden Sana sığınırız ya rabbi!

Verdiğin nimetleri, yaptığımız kusurları da itiraf ediyoruz ya rabbi!.  Sen şahitsin ki bizler seni ve dinini çok seviyoruz ama nefsimiz ve sana gereği gibi yönelemeyişimizden dolayı senin dinini yüceltecek akıl ,amel ve yüreğe sahip olamıyoruz . bizleri bağışla yarabbi!

Gözyaşlarımız, Bedir'de Secde'ye kapanıp Sana yakaran kulun ve Rasûlün Muhammed'in gözyaşları kadar saf ve duru değil belki...

Onun dediği gibi "Eğer şu mü'minler helâk olursa, yeryüzünde Sana ibadet eden kalmaz" gibi naz makamında kapını çalma cesaretimiz yok muhakkak...

Ama "Duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın" diyen de Sensin Rabbim...

Bize duayı öğreten Sensin... Rahman ve Rahim sıfatlarını Sen yazdın kalblerimize... Umutları Sen yazdın. Ye'sten korunmayı Sen yazdın. "Dua edin, cevap vereyim" diyen Sensin... "Vadinden dönmeyen " Sensin... Hazineleri sonsuz olan sensin...

Duamız var ve Senin kapında bu dualı halimize güveniyoruz ya rabbi!

Bize rahmetini yağdır, vatanımıza milletimize rahmet kapılarını aç ya rabbi!

Bize hastalıksız kalbler ver.

Bize Seni sevecek yürekler ver... Bize Senin sevdiklerini sevecek yürekler ver...

Bize kulun ve Rasûlün Muhammed'in dualarında istediklerini ver... ya rabbi

Biz, zayıf varlıklarız. Zulümle ve zalimle imtihan etme bizi ya rabbi!

Bize acımayacak olanı başımıza musallat etme ya rabbi!

Merhametsizlere güç-kudret verme ya rabbi!

Mazlumu çoğalan bir dünyadayız, sabır yağdır üzerimize, bize tahammül gücü ver, tahammül edemeyeceğimiz şeyle imtihan etme bizi ya rabbi!

Bizi yarın Senin huzurunda, habib-i edibin Muhammed'in huzurunda, güzel mü'minlerin huzurunda, utanacağımız şeyleri yapmaktan emin ve muhafaza eyle ya rabbi!

Bizi yarın, o zor günde, birbirimizden kaçacak haller içine düşürme ya rabbi!

 Elimizin, ayağımızın tanıklığından kaçacak hale getirme bizleri.. ya rabbi!

Hatmedilen kur’an’ların nuruyla kalplerimizi Nurlandır ya rabbi!

Kuran’ın şerefiyle bizleri şereflendir ya rabbi!

Hatmedilen Kur’an’ı dünyada bize rehber eyle ya rabbi!

Kuranı kabirde bize arkadaş eyle ya rabbi!

 Hatmedilen kuranı sıratta ışık, kıyamette şefaatçi eyle ya rabbi!

Kuranı cehennemle aramızda perde yap ya rabbi!

Kuranın hidayetiyle bize hidayet et yarabbi!

Kuranın faziletiyle derecelerimizi yükselt ya rabbi!

Hatmedilen kuranın tilavetiyle kalplerimizi temizleyip ayıplarımızı ört yarabbi!

Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva borçlu kullarına eda ihsan eyle yarabbi!

Okunan hatmi şerifleri dergahı izzetinde kabul eyle ya rabbi!

Hasıl olan sevabı peygamberimizin ruhuna hediye eyledik sen vasıl eyle yarabbi!....peygamberlerin, bütün müminlerin, cemaatin ölmüşlerinin ruhuna hediye eyledik sen vasıl eyle!........................................................

 

 

 

"(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster.

Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!  (Fatiha Sûresi, 5-7)

"Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usüllerimizi göster, Tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak Sensin."  (Bakara 126)

" Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iylik ver. Bizi cehennem azabından koru!  (Bakara, 201)

: Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Bize cesaret ver ki tutunalım. Kâfir kavme karşı bize yardım et!  (Bakara, 250)

Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!  (Bakara, 286)

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize tarafından rahmet bağışla lütfu en bol olan sensin. (Al-i İmran, 8)

"Ey Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!"

"Ey Rabbimiz! Sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan ve seher vaktinde Allah'tan bağış dileyen(kullarına ilhak eyle) (Al-i İmran, 16-17)

"Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımzı (yolunda ) sabit kıl; kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl!  (Âl-i İmrân, 147)

"Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, müslüman olarak canımızı al," (A'raf, 126)

"Ey Rabbim! Beni ve soyumuzdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; (İbrahim, 40)

Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize, (şu)  sıkıntılı durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla! Kehf, 10)

Rabbimiz! yüreğimize genişlik ver.  (Tâhâ, 25)

Bağışla ve merhamet et Rabbim! Sen merhametlilerin en iyisisin.  (Mü'minûn, 118)

Rabbimiz!  (İnsanların) dirilecekleri gün, bezi mahcup etme.  (Şuarâ, 87)

"Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok Şefkatli, çok merhametlisin!"  (Haşr, 10)

Kâfirleri başımıza geçirme

"Ey Rabbimiz! Kâfirleri başımıza musalallat etmek suretiyle imtihan etme, günahlarımızı bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki Sen, "Aziz'sin, Hakimsin"  (Mümtehine, 5)

"zifiri karanlığın ardından gelen aydınlığın sahibi rabbimiz! yaratıklarının şeririnden, çöktüğü vakit zifiri karanlığın şerrinden, karanlık işlere bulaşmış tüm insanların şerrinden, hased ettiği vakit, hased edenin şerrinden sana sığınırız.."  (Felâk, 1-5)

Ey göklerin ve yerin yaradanı! Dünya ve ahirette işlerimizi yoluna koyan sensin; bizim canımızı müslüman olarak al ve bizi Salih kullarının zümresine ılhak eyle  yarabbi!(Yûsuf; 101)

Ya Rabbi, senin yolunda bize hidayet ver. Şaşmışlarımıza yol göster. Günahkar olanlarımızı bağışla. Kalp gözlerimizi gönül gözlerimizi aç. İçimizdeki kinleri at ve Bize haya ve edep ver yarabbi!

 Ya Rabbi, rahmetinle dualarımızı kabul et. Sana açılan ellerimizi, gönüllerimizi ferahlandır. 

Vatanımızın, milletimizin,  dinimizin Düşmanlarına fırsat verme yarabbi! Bize tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkararak başlarına geçir yarabbi!

Milletimize metanet ve sabır ihsan eyle!

Ümidimizi boşa çevirip bizleri mahsun eyleme yarabbi!

Bizlere hayatında ölümünde güzelliğini ver yarabbi!

Son nefeste buyurun eşhedü ……………………………………

      Amin, veselamün alel mürselin, vel hamdü lillahi rabbil alemin el Fatiha. 

Dr. Erkan Aydın

 

Bu mesaj, citizen tarafından, 06.05.2010 00:55:50 itibariyle düzenlenmiştir.
Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: zaferdemirciefe, nebula, canlibahislerr, n_k_y, rustersthad,
Son Oturumlar: