Bireysel Mesaj Gösterim Modu

Görüntülenme: 130261

A Beautiful Hadith -  Güzel bir Hadis

 

Rasulullah (Sallallahu alaihe wasallam) said: 'When a man dies and his relatives are busy in funeral, there stands an extremely handsome man by his head.

When the dead body is shrouded, that man gets in between the shroud and the chest of the deceased. 
Peygamber efendimiz demiştir ki : Birisi öldüğünde akrabaları cenaze işleriyle meşgul iken,son derece güzel bir kişi  gelir

mevtanın başının yanında durur.Kefenlendiğinde kefen ile merhumun göğsü arasına girer
  When after the burial, the people return home, 2 angels, Munkar and Nakeer(names of two special Angels), come in the grave and try to separate this handsome man so that they may be able to interrogate the dead man in privacy about his faith. But the handsome man says, 'He is my companion, he is my friend. I will not leave him alone in any case. If you are appointed for interrogation, do your job. I cannot leave him until I get him admitted into Paradise '. 
Definden sonra herkes evine döner, Münker ve Nekir adlı iki özel Melek gelir,öleni kişisel mahremiyet içerisinde imanı hakkında sorgulayabilmek  üzere ,göğsünde duran güzel kişiyi ayırmaya çalışır.

Güzel kişi der ki.”O benim refakatim,O benim dostumdur hiçbir şekilde Onu yalnız bırakmam.Eğer siz sorgulama için görevlendirildiyseniz,görevinizi yapınız.Onun cennete girmesini kabul ettirinceye kadar terk edemem.
Thereafter he turns to his dead companion and says, 'I am the Qur'an, which you used to read, sometimes in a loud voice and sometimes in a low voice.

Do not worry. After the interrogation of Munkar and Naker, you will have no grief.' 
Sonra ölmüş arkadaşına döner der ki, ”Ben, bazen yüksek sesle bazen de kısık sesle okuduğun Kur’anım.Endişe etme,Münker ve Nekirin sorgusundan sonra üzüntü duymayacaksın.
  When the interrogation is over, the handsome man arranges for him from Al-Mala'ul A'laa (the angels in Heaven) silk bedding filled with musk. 
Sorgulama bitince güzel kişi Onun için Meleul Aladan
(semadaki meleklerden) misk kokusuyla bezenmiş bir döşek hazırlar. 
  Rasulullah (Sallallahu alaihe wasallam) said: 'On the Day of Judgement, before Allah, no other Intercessor will have a greater status than the Qur'an, neither a Prophet nor an angel.' 
Allahın Resulu(SAV) demiştir ki:Hesap gününde ne bir Peygamber,ne de bir melek, Allahın indinde Kur’andan daha imtiyazlı bir şefaatçi olamayacaktır. 
  Please keep forwarding this 'Hadith' to all ....because Rasulullah (Sallallahu alaihe wasallam) said: 
   'Pass on knowledge from me even if it is only one verse'.  
  May A llah bestow this favour on all of us.

Lutfen bu hadisi herkese gönderiniz,çünki Resullah(SAV) demiştir ki:

bir beyit dahi olsa benden olan bir bilgiyi iletiniz.Allahın lütfu hepimizin üzerine olsun.

 

  AMİN

Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: u13555, sebo78, ve_maviydin, tbms, ksmsncr,
Son Oturumlar: