Bireysel Mesaj Gösterim Modu

Görüntülenme: 75694
Cuma Gününün Hikmeti
2011/07/22 13:58
Bildir! Alıntı ile cevap yaz Oyla! (0 oy)

Cumanın gündüzünde (haram istekler haricindeki) duaların kabul olunacağı gizli bir icabet vakti bulunduğu gibi gecesinin son üçte birinde de bir icabet vakti bulunmaktadır; yine aynı zaman dilimi, meleklerin de hazır bulunduğu meşhûd bir an olmaktadır.

Enes İbni Malik'dan(RadıyAllahu anh) rivayet edildiğine göre, Rasülullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Her kim Cuma günü ve gecesi, bana yüz kere salat okursa, Allahu Teala onun ahiret isteklerinden yetmiş, dünya hacetlerinden de, otuz olmak üzere yüz arzusunu yerine getirir ve size hediyeler geldiği gibi, o salatları da bana arz edecek bir meleği Allahu Teala bu hususta görevlendirir. Şüphesiz benim ölümümden sonraki bilmem, sağken bilmem gibidir."(Deylemi)

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür Adem (as) o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır"
"Cuma gününde bir saat vardır ki, hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder."

Bir cuma günü Allah Rasûlü: "Ey Müslümanlar! Bu öyle bir gündür ki, Allah Teala, onu sizlere bayram kılmıştır" buyurmuştur.

Cuma günü yapılan hayırlı işlerin de özel kıymeti, kutsiyeti ve makbuliyeti vardır Amellerin sevabı, cuma gecelerinde binlere çıkar

"Cuma günü içindeki icabet saati, Ramazan'da Kadir gecesi gibidir" denilmiştir Ka'b b Mâlik:
Hz Yakup, oğlu Yusuf'a karşı işledikleri suçtan dolayı diğer evlatları adına cuma gecesi istiğfar etmiştir [Yusuf 12/98]
"Bir grup, anlaşarak cuma gününü dua etmek üzere taksim etseler, icabet vaktine daha kolay erişirler" demiştir
[Canan, Kütüb-i Sitte, 12/501]
Cuma namazı kılmak, her akıl-bâliğ mümin erkeğe farz-ı ayndır [Cuma 62/9-10]

Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
"Cuma haftanın, ramazan yılın, hac ise ömrün ölçüsüdür"

"Toplamak, bir araya getirmek" anlamındaki (cem) kökünden türetilmiş bir isim olan cum'a (cumua, cumaa) kelimesi, aynı zamanda Kur'ân-ı Kerim'in 62 sûresinin de adıdır.

 • Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. [Taberani]
 • Allah'a ve ahirete inanan, Cuma namazına gitsin! [Taberani]
 • Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. [Taberani]
 • Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk verilir. [Taberani]
 • Cuma namazını kılmayan kimsenin kalbi mühürlenir [iyilik yapamaz olur], gafil olur.[Müslim]
 • Büyük günah işlenmediği müddetçe, beş vakit namaz ile Cuma namazı, öteki Cumaya kadar aralarda işlenen günahlara kefarettir. [Müslim]
 • Cuma namazına giderken ayakları tozlanan kimseye Cehennem ateşi haramdır. [Tirmizi]
 • Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. [Tirmizi]
 • Seferi olana Cuma kılmak farz değildir, kılarsa farz sevabını alır. (Hindiyye)
 • Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. [İ.Gazali]
 • Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. [Ramuz]
 • Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. [Ebu Nuaym]
 • Yalnız Cuma günü oruç tutmayın! Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutun. [Buhari]
 • Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]
 • Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. [İsfehani]
 • Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn [yani iki Kul euzüyü] okuyan kimseyi, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.[İbni Sünni]
 • Cuma günü sabah namazından önce, "Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur.[İbni Sünni]
 • Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler. [Deylemi]
 • Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. [Deylemi]
Bu mesaj, m1gin tarafından, 22.07.2011 15:18:51 itibariyle düzenlenmiştir.
Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: OSMAN1, Busra93, soooofi, ReDMaN, rasquarelampa,
Son Oturumlar: